Zákony a legislativa

Nejvýznamnější zákony a vyhlášky týkající se vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů.

Název
ico Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (vytvořeno: 3.5.2016)
text vyhlášky včetně příloh ve znění odeslaném k uveřejnění ve Sbírce zákonů (kde je však k dispozici bez příloh)
550,32 kB
ico Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (vytvořeno: 6.6.2011)
nahrazena Vyhláškou č. 27/2016 Sb. (viz výše)
386,1 kB
ico Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vytvořeno: 4.5.2011)533,74 kB
ico Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. (vytvořeno: 31.12.2006)

Informace byla zveřejněna ve Věstníku MŠMT č. 12/2006.

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy64,08 kB
ico Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (vytvořeno: 17.2.2005)
nahrazena Vyhláškou č. 27/2016 Sb. (viz výše)
2,72 MB
ico Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vytvořeno: 17.2.2005)868,01 kB
ico Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (vytvořeno: 10.11.2004)

ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., a zákona č. 472/2011.


Základní zákon pojednávající o vzdělávání (nejen) nadaných dětí.
806,73 kB
ico Bližší informace o školském zákonu a vyhlášce MŠMT o talentech (vytvořeno: 6.10.2012)Autor: Národní institut dětí a mládeže