Knihy a doporučená literatura pro pedagogy

Zajímáte se o problematiku nadaných dětí z pohledu učitele? Možná Vás inspirují následující tipy. Uvádíme i tituly, které jsou aktuálně vyprodané – možná je seženete ve Vaší knihovně. Knihy jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora.

Koumák pro třeťáky (pracovní sešit) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Adámková, P. a kol.

Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.

Koumák pro druháky (pracovní sešit) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Adámková, P. a kol.

Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.

Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Bäcker-Braun, K.

Katharina Bäker-Brown popisuje vývojová stadia rozvoje inteligence dětí mateřské školy s ohledem na využití v praxi. Poskytuje fascinující pohled na nejnovější neurofyziologické poznatky a přináší celou řadu praktických rad, které napomohou individuálnímu a celostnímu vedení rozvoje dětí. Pozorujte tedy děti bedlivě a poznejte, o co se ve skutečnosti zajímají a v jakých oblastech bude smysluplné rozvíjet další podněty. Co jim ještě můžete zprostředkovat jako novou zkušenost? Rozšiřte spolu s námi svůj pohled na vývojové pokroky i na osobnost svých svěřenců.

Matematika pro bystré a nadané žáky (2. díl): Úlohy pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, jejich rodiče a učitele [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Blažková, R., Budínová, I.

Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Publikace navazuje na úspěšný 1. díl, který se zabývá rozvojem matematických schopností dětí na 1. stupni základní školy. Zkušené autorky předkládají řadu podnětných úloh pro rozvoj jejich matematického potenciálu, nadání a úrovně myšlení.

Koumák pro čtvrťáky (pracovní sešit) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Brlicová, V. a kol.

Pracovní sešit Koumák pro čtvrťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.

Koumák pro páťáky (pracovní sešit) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Brlicová, V. a kol.

Pracovní sešit Koumák pro páťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.

Matematika pro bystré a nadané žáky (1. díl): Úlohy z matematiky pro bystré a nadané děti prvního stupně ZŠ, jejich učitele a rodiče [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Budínová, I., Blažková, R., Vaňurová, M., Durnová, H.

Rodiče a učitelé bystrých a nadaných žáků 1. stupně se konečně dočkali publikace, která jim poskytne užitečné informace o nadaných žácích a mnoho úloh řešených i neřešených. Publikaci vytvořil tým autorek z Katedry matematiky PdF MU po mnohaleté práci s nadanými žáky.

Nadané dítě ve škole: Náměty do výuky pro celou třídu [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Cihelková, J.

Co je nadání? Jak poznat nadané dítě? Je nadání výhoda, nebo spíše handicap? Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout? Metodika v knize Nadané dítě ve škole odpovídá na tyto otázky stručně, přehledně se zaměřením na praxi. Nabízí učitelům návod, jak nadané dítě rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplně jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat. Rodičům nadaných dětí se může stát vodítkem při výběru školy. 

Učíme děti myslet a učit se [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fisher, R.

Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Představuje současné znalosti psychologie a pedagogiky o kognitivních procesech a seznamuje čtenáře s technikami, které poskytují rámec pro aktivní učení. Kniha upozorňuje i na opomíjené oblasti inteligence a myšlení a ukazuje způsoby, jak je rozvíjet. Obsahuje řadu názorných příkladů, schémat a ukázek, které lze při výuce používat.

[vyprodáno]

Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtíková J. (Ed.), Jurášková J., Montgomeryová D., Reisová S., Renzulli J.

Unikátní publikace, která přináší výběr odborných pedagogických textů světově uznávaných odborníků na problematiku vzdělávání nadaných dětí. Joseph Renzulli a Sally M. Reisová (USA) jsou celosvětově nejuznávanějšími teoretiky obohacování učiva pro nadané žáky.

[vyprodáno]

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtíková, J.

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Pracovní sešit se proto zaměřuje na procvičení paměti, verbálních a matematických schopností, logiky, prostorové a plošné představivost, postřehu a rychlosti myšlení, abstraktního myšlení, fantazie a tvořivosti, čtení a práce s písmeny. Pracovní listy kromě zadání obsahují také řešení a tipy na další práci. Metodický úvod přináší vysvětlení, o co se v každé z deseti oblastí rozvíjení intelektu jedná a jak ji můžeme prakticky rozvíjet a procvičovat.

Pět pohledů na nadání [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Havigerová, J. M.

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.

[vyprodáno]

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Havigerová, J. M.

Cílem autorů je nejen nabídnout shrnutí všech dostupných poznatků, ale také poskytnout vhodný a ověřený nástroj, který je možné obratem použít pro vyhledávání nadaných předškoláků. Je tedy přínosem nejen pro teorii, ale i pro praxi. Řečeno v duchu motta knihy: poslouží jako asistence na cestě od daru přírody k naplnění osudu nadání našich dětí.Publikace je určena odborníkům v oblasti pedagogiky a psychologie, studentům těchto oborů, učitelům v mateřských školách i rodičům dětí, které projevují známky nadání.

International Handbook of Giftedness and Talent (2nd Edition) [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F. (Eds.)

Prepared by 100 researchers and program developers from 24 countries, the chapters of this second edition provide authentic, state-of-the-art, international perspectives on all aspects of identification and development of giftedness and talent. This is a scientific book based mainly on research findings from the psychology of giftedness and talent, and supplemented by the personal opinions of the authors who are experts in the field.

Základní témata problematiky nadaných [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Hříbková, L.

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které byly v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány: (1) vývoj této problematiky a snaha nalézt adekvátní přístup k jejímu studiu, (2) osobnost nadaných dětí, (3) problém vyhledávání nadaných dětí, (4) možnosti rozvíjení a vzdělávání nadaných dětí.

Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Laznibatová, J.

Kniha vznikla jako výsledek mnoha setkání s rodiči nadaných dětí, ale též přednášek, seminářů a setkání s pedagogy, psychology, metodiky, učiteli mateřských škol, základních a středních škol a gymnázií, ale i s těmi, kteří projevili zájem o problematiku nadání a nadaných dětí.


 

Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Laznibatová, J.

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání nadaných dětí. Vše je v souvislosti s využitím v praxi. Je zde uveden také autorčin projekt Alternativní péče o nadané děti.
 

Nadané děti a jejich rozvoj [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Mudrák, J.

Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součástí českého vzdělávacího prostředí: jsou jím ovlivňovány politiky škol a dalších vzdělávacích institucí, podílí se na výchovných a vzdělávacích postupech uplatňovaných rodiči a vyučujícími a také utváří to, jak o sobě uvažují sami žáci a studenti.

Enigmatické hádanky – Kniha třetí [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Petrović, U.

Mensa ČR přináší první české vydání třetího, dosud nejvydařenějšího dílu z pětidílné série enigmatických hádanek srbského spisovatele Uroše Petroviće. Autor knihy se v roce 2009 jako předseda Mensy Srbsko společně s autorem metody NTC pro školky MUDr. Ranko Rajovićem podílel na zavedení této metody v České republice.
 

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Portešová, Š.

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání.

Rozumově nadané děti s dyslexií [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Portešová, Š.

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost.

NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Rajović, R.

V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na zbytek celého života. Mensa NTC Learning System je projekt Mensy International, který využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Rajović, R.

Ve druhém dílu příručky „NTC systém učení“ autor představil způsob řešení problematiky rozvoje mentálního potenciálu nadaných dětí z nového zorného úhlu, z pohledu medicíny. Tímto způsobem úspěšně ukázal, jak každodenní aktivity dítěte, především pozapomenuté hry (guma, kuličky, otáčení, panák, slepá bába, schovávaná, sochy, školka aj.) a rovněž rozhovory, dotazy nebo touha po poznání přispívají k systematickému intelektuálnímu rozvoji dítěte.

Nadaný žák na 1. stupni ZŠ [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Rohová, J.

Publikace je praktickou pomůckou pro učitele a i rodiče nadaných žáků. Ukáže jim, jak a kde nadání dítěte diagnostikovat. Doporučí osvědčené rady, náměty a aktivity pro práci s nadaným žákem ve věku od 6 do 10 let.

Vědci v mateřské škole 2: Aktivity pro malé badatele [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Rochovská I., Krupová D.

Kam zmizí kaluže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme zahřát, když nám je chladno? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Odkud máme elektřinu? Podobné otázky podněcují dětskou zvídavost a učitel udělá to nejlepší, pokud dítěti neposkytne okamžitou odpověď, odborné vysvětlení. Věda není něco, co by se děti měly učit nazpaměť. Právě naopak, ať vědeckými metodami objevují svět, zkoumají jevy, s nimiž se setkávají. Nepotřebují k tomu složité přístroje a zařízení, ale postačí jim předměty denní potřeby.