Granty, stipendia

Shromažďujeme pro Vás tipy na zajímavé granty a stipendia pro nadané či talentované děti a mládež.

Centrum pro talentovanou mládež [Podrobnosti detail]

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) nabízí programy pro studenty základních škol a středoškoláky od roku 2010. Je spolupracující organizací The College Board (USA) pro organizaci AP zkoušek v České republice a na Slovensku.

Cesta talentu [Podrobnosti detail]

Nadační fond Cesta talentu adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Typicky podporované dítě je talentované a vyniká, v jakémkoliv slova smyslu – sport, hudba, věda. Aktivně se snaží rozvíjet svůj talent, dělá něco „navíc“: vystupuje na hudebních koncertech, účastní se sportovních zápasů, zapojuje se o vědeckých olympiád apod.

Nadace The Kellner Family Foundation [Podrobnosti detail]

Na začátku bylo přání pomáhat dětem, kterým osud nepřál. Nadace The Kellner Family Foundation nyní podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského [Podrobnosti detail]

Nadační fond Jaroslava Heyrovského vyhledává nadané středoškolské studenty, podporuje jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Scholarship Bakala Foundation [Podrobnosti detail]

Program Scholarship Bakala Foundation je stipendium určené (1) zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách, (2) mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání, (3) studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

Stipendijní program Nadace Unipetrol [Podrobnosti detail]

Každý z nás má k něčemu talent, ale ne všichni mají stejné šance svůj talent rozvíjet. Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku, ale jejich složitá finanční situace je brzdí v jejich rozvoji a vzdělávání.

UWC (United World Colleges) [Podrobnosti detail]

UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí čtrnácti škol, národních komisí ve více než 130 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“ (hodnoty UWC hnutí). Na www stránkách UWC naleznete jak informace o studiu českých studentů na školách UWC, tak informace o výběrovém řízení, při kterém UWC Czech National Committee každoročně vybírá nové české stipendisty.