Výukové pomůcky

Tipy na osvědčené výukové pomůcky. Seznam pomůcek je průběžně doplňován a aktualizován.

Kvirin – Matematika rukama [Podrobnosti detail]

Máte někdy pocit, že vaši žáci umí řešit obvody a obsahy jenom v období, kdy to učíte? A že když se k učivu vrátíte, motají jeden vzorec s druhým, ale úlohu vlastně nevyřeší? Nebo že vyřeší obdélníky a čtverce, ale nepravidelné tvary jsou nad jejich síly? Že si pletou obvod a obsah, o jednotkách nemluvě? Že vlastně neví, co je objem? Že hranol změří jednou nebo dvakrát, ale všechny další úlohy vlastně řeší jenom z papírového zadání typu „Je dán hranol o straně xy, ...“? Učte jinak – zážitkově!

Věková kategorie: mladší školní věk, starší školní věk
Autor: Mgr. Bc. Libuše Kovářová (učitelka na ZŠ T. G. Masaryka Opava)

PIX-IT [Podrobnosti detail]

Kreativní vzdělávací stavebnice nejen pro hraní, ale zejména pro vzdělávání a rozvíjení intelektu dětí předškolního a školního věku. Ideální pro mateřské školy i rodiče. Vhodné pro Montessori metodu.

Věková kategorie: předškolní věk, mladší školní věk
Výrobce: KOSÁČCI - hračky, které letííí, s.r.o.