Cesta talentu

Nadační fond Cesta talentu adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Typicky podporované dítě je talentované a vyniká, v jakémkoliv slova smyslu – sport, hudba, věda. Aktivně se snaží rozvíjet svůj talent, dělá něco „navíc“: vystupuje na hudebních koncertech, účastní se sportovních zápasů, zapojuje se o vědeckých olympiád apod.Princip fungování je jednoduchý: dítě má talent, snaží se ho rozvíjet, pracuje na sobě. Rodiče však nemají možnost jeho rozvoj dostatečně, zvláště finančně, podpořit, pouhá snaha dítěte v dnešní době prostě nestačí. Nadační fond Cesta talentu se snaží odhalit potenciál, který v dítěti je, a finančně pomůže. Nadějnému cyklistovi například zapůjčí nové kolo nebo mu zařídí účast na sportovním campu, dítěti s výtvarným nadáním zajistí hodiny kreslení apod. Vše probíhá po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem. Dítě však musí pochopit, že za poskytnutou pomoc musí společnosti něco vrátit. Může navrhnout, jak rozvoj svého talentu zúročí v prospěch společnosti, nebo mu zpětnou vazbu, po konzultaci s ním, vymyslí zástupci nadačního fondu.

Cesta talentu

URL URL: http://www.cestatalentu.cz

Poslední úprava: 30.7.2017
Zpět