Nadace The Kellner Family Foundation

Na začátku bylo přání pomáhat dětem, kterým osud nepřál. Nadace The Kellner Family Foundation nyní podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání.Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009 a o dva roky později ji sloučili s Nadací Educa, která do té doby poskytovala stipendia studentům gymnázia Open Gate. Nadace The Kellner Family Foundation navázala na její činnost a dál tak podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Později přibyla snaha zvyšovat kvalitu výuky na veřejných základních školách v České republice, usnadnit a rozšířit možnosti sebevzdělávání učitelů a tím způsob výuky jejich žáků. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání. Díky dalšímu z projektů mohly vědecké týmy nerušeně pracovat na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti medicíny nebo alespoň mohou dát větší naději nemocným lidem.

Nadace The Kellner Family Foundation směřuje své působení do čtyř největších projektů:

Open Gate

Projekt Open Gate umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně slabším studentům. Od otevření v roce 2005 zde získaly plnou nebo částečnou nadační podporu zhruba dvě třetiny studentů. Díky tomu, že nabízí studentům i ubytování, mohou renomované gymnázium, které nabízí výuku zakončenou mezinárodní maturitou IB, absolvovat talentovaní mladí lidé z celé republiky, aniž by je jakkoli omezovaly jejich finanční možnosti.

Univerzity

Projekt Univerzity volně navazuje na projekt Open Gate. Nadace udílí granty absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních univerzitách. Nadaným studentům nadace hradí nejen školné, ale například i cestovné nebo životní náklady v cizí zemi. Každoročně díky tomuto stipendiu odjede studovat do zahraničí kolem padesáti mladých lidí. Někteří stipendisté získávají podporu také na studium tuzemských univerzit a vysokých škol.

Pomáháme školám k úspěchu

Aby české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám, kam dochází většina českých dětí. V roce 2011 proto vznikl Projekt Pomáháme školám k úspěchu. Základním školám poskytuje prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Science

Čtvrtý z nadačních projektů se zaměřil na práci českých vědců. Víceletými granty z projektu Science v celkové výši 38 mil. Kč nadace v letech 2013 - 2016 podpořila výzkum nádorových onemocnění. Příjemci byly výjimečné vědecké osobnosti s mezinárodním úspěchem, ale také začínající talentovaní vědci, nevyjímaje čerstvé absolventy lékařských či přírodovědných fakult, kteří získávali zkušenosti na prestižních pracovištích.

Mimo hlavní projekty pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví. Cíl všech projektů je stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět.

Nadace The Kellner Family Foundation

URL URL: https://www.kellnerfoundation.cz

Poslední úprava: 30.7.2017
Zpět