Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadační fond Jaroslava Heyrovského vyhledává nadané středoškolské studenty, podporuje jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.Účel nadačního fondu je naplňován především těmito aktivitami:

  • udělováním Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského,
  • poskytováním grantů na zpracovávání samostatných středoškolských prací (SOČ) (připravovaný projekt),
  • finančními příspěvky na odborná soustředěních učitelů i studentů,
  • navazováním a zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivci, kolektivy i institucemi, zabývajícími se vědeckou a technickou tvořivostí (školy, ústavy Akademie věd, vysoké školy atp.),
  • navazováním mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí,
  • podílením se zcela nebo částečně na vysílání českých úspěšných řešitelů na zahraniční soutěže a soustředění,
  • spolupodílením se na organizaci mezinárodních odborných soutěží v ČR,
  • vydáváním metodických a informativních publikací pro žáky i učitele,
  • propagací odkazu prvního československého nositele Nobelovy ceny - profesora Jaroslava Heyrovského.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

URL URL: http://www.njh.cz

Poslední úprava: 30.7.2017
Zpět