Qiido, nadační fond

Nadační fond Qiido podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiido vytvořil vlastní model vzdělávání a výchovy MiND, který umožňuje základním školám a rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků.



Cílem nadačního fondu Qiido je podporovat rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Vytvořením, ověřením a implementací komplexně-systematického modelu vzdělávání a výchovy naplňovat specifické vzdělávací potřeby dětí mimořádně rozumově nadaných v minimálně jedné oblasti intelektu ve věku 5-18 let. K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří osvětu, zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v oblasti vzdělávání a výchovy mimořádně intelektově nadaných dětí.

Qiido, nadační fond

URL URL: http://www.qiido.cz

Poslední úprava: 30.7.2017
Zpět