UWC (United World Colleges)

UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí čtrnácti škol, národních komisí ve více než 130 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“ (hodnoty UWC hnutí). Na www stránkách UWC naleznete jak informace o studiu českých studentů na školách UWC, tak informace o výběrovém řízení, při kterém UWC Czech National Committee každoročně vybírá nové české stipendisty.Školy, na které UWC vysílá české studenty, bez výjimky nabízejí akademický program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Tento dvouletý program se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně je celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám.

Maturitou spojení českých studentů s hnutím UWC nekončí. Pro valnou většinu se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí.

UWC (United World Colleges)

URL URL: https://www.uwc.cz

Poslední úprava: 9.12.2018
Zpět