Osadníci z Katanu

Jedna z nejlepších strategických her. Hráči se snaží na ostrově vybudovat co nejvíce vlastních vesnic a měst. Výborná hra pro rozvoj strategického myšlení a komunikačních dovedností.

Věková kategorie: starší školní věk a dospělí
Počet hráčů: 3-4
Délka hry: cca 90 minut
Pravidla: středně obtížná (naučíte se během dvou a více her)Hráči se snaží ovládnout co možná nejvíce zdrojů a stát se tak dominantní silou na ostrově Catan, a to postupnou stavbou silnic vesnic a měst. Každý hráč na začátku svého tahu hodí zároveň dvěma klasickými kostkami; součet vržených hodnot hned určí, které suroviny ostrov v tomto kole vyprodukuje. Hráči sbírají celkem pět typů různých surovin (dřevo, kámen, cihly, ovce, obilí), pomocí kterých budují výše zmíněné prvky civilizace. Vítězem se stává ten, kdo jako první získá deset bodů.

Příprava hry spočívá v sestavení herního plánu, ať už předem navrženého (varianta vhodná pro začátečníky) nebo náhodného (vhodnější pro pokročilé hráče). Samotný herní plán je tvořen šestiúhelníkovými dlaždicemi, které znázorňují jednotlivé typy krajiny. Každá dlaždice – s výjimkou pouště – nese určitý typ suroviny. Celý ostrov je obklopen díly znázorňujícími moře. Na okraji ostrova lze budovat přístavy, které zajišťují výhodnější obchod se surovinami. Na každou dlaždici s krajinou je umístěn žeton s číslem – a padne-li na obou kostkách součet rovný tomuto číslu, pak příslušná krajina vynáší suroviny všem hráčům, kteří mají na přilehlé křižovatce postavenou vesnici či město.

Na samém začátku hry má každý hráč postavené dvě vesnice a dvě cesty, dostává také několik základních surovin. Do krajiny s pouští je umístěna postavička zloděje. Hráči se postupně střídají v tazích, každý tah může sestávat z několika úkonů:

  • Hod kostkami (povinný) – suroviny si berou všichni hráči, kteří mají na křižovatce u příslušné krajiny postavenou vesnici či město.
  • Obchodování s ostatními hráči, se zámořím nebo s bankou – nepovinná, ale často velmi výhodná část tahu.
  • Uplatnění akčních karet (nepovinné) – zajímavé zpestření hry, které ji činí ještě zábavnější.
  • Výstavba silnic, vesnic či měst – nepovinná část tahu, záleží na možnostech hráče.

Padne-li na kostkách součet 7, nastupuje do akce zloděj: hráč, kterému sedmička padla, přemístí zloděje na jiný typ krajiny a ukradne hráči, který má na křižovatce u této krajiny svou vesnici či město, jednu kartu z ruky.

Hráči shromažďují body nejen výstavbou vesnic (1 bod) a měst (2 body), ale také s využitím akčních karet, stavbou nejdelší silnice či vybudováním nejsilnějšího vojska. Jakmile některý z hráčů nasbírá 10 bodů, stává se vítězem.

Hra „Osadníci z Katanu“ získala řadu ocenění a stala se jednou z nejoblíbenějších deskových her u dětí i u dospělých.

  • Výrobce: Albi
Osadníci z Katanu
21.1.2018
celkový pohled na dohranou partii (v tomto případě zvítězil modrý osadník)
celkový pohled na dohranou partii (v tomto případě zvítězil modrý osadník)
detailní pohled na herní plán
detailní pohled na herní plán
přihrádky s kartičkami surovin (zleva doprava: obilí, cihly, ovce, dřevo, kámen) a akčními kartami (zcela vpravo, otočené lícem dolů)
přihrádky s kartičkami surovin (zleva doprava: obilí, cihly, ovce, dřevo, kámen) a akčními kartami (zcela vpravo, otočené lícem dolů)

Poslední úprava: 21.1.2018
Zpět