Matemág

Co kdyby se učení matematiky proměnilo v zábavnou hru? Matemág je hra postavená na principech Hejného metody. Děti samy objevují matematické zákonitosti a díky vtažení do poutavého příběhu si potřebné znalosti lépe osvojí. Matematika je prostě bude bavit!

Věková kategorie: mladší školní věk
Platforma: iOS (iPhone, iPad), Android


AutorAutor: Tech Sophia


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

V samém úvodu hry se děti v krátkém, česky dabovaném komiksu seznámí s hlavními hrdiny – sourozenci Jakubem a Terezkou. Ti se vydávají do země zvané Abima, kam je pozval čaroděj Matemág. Než se však znovu setkají s Matemágem, musí na své cestě překonat řadu matematických úloh. Ty jsou zpracovány natolik poutavě, že děti je řeší se zaujetím a často si ani nestačí uvědomit, že si vlastně procvičují matematiku.

Hejného metoda výuky matematiky

Hejného metoda je netradiční způsob výuky matematiky, více o jejích principech se dočtete na http://h-mat.cz. Ve hře Matemág je uplatňováno několik základních prostředí, se kterými se děti ve školách vyučujících Hejného metodou seznamují již v 1. třídě. Nevadí však, pokud se dítě učí matematiku „tradiční“ metodou: principy použitých úloh jsou snadno pochopitelné a hru si stejně dobře mohou užít všechny děti mladšího školního věku (1.-3. třída), pro které je aplikace určena.

Každé dítě je od malička zvídavé a rádo objevuje nové věci. Díky využití principů Hejného metody ve hře Matemág se děti učí, že k poznání vedou i nezdary či chyby, a že i ty jim mohou pomoci pochopit daný problém. V aplikaci navíc může dítě chybu objevovat tak dlouho, jak bude samo potřebovat. Během hry tak každé dítě postupuje vlastním tempem.

Matemágovy úlohy

Hra se skládá z česky dabovaného úvodního komiksu, dále 23 úrovní (levelů), které tvoří hlavní část hry, a nakonec závěrečného komiksu doplněného několika menšími hříčkami. Ve hře se objevuje celkem 8 typů různých úloh (viz Pozn.), které jsou v každé úrovni hry různě namixovány a jejichž obtížnost postupně vzrůstá (kurzívou v závorce je stručně popsán smysl daného typu úlohy):

 • Dobrůtkožravka spravedlivá – každá z květin vzhledově připomínajících masožravky musí dostat stejné množství potravy z připraveného ranečku; v některých případech je potřeba květinám spravedlivě přerozdělit i potravu, kterou některá z nich hladově schlamstla ještě před příchodem Jakuba a Terky (základy dělení).
 • Tři výtahy – plošiny schopné pohybu nahoru a dolů je potřeba naprogramovat tak, aby Jakub s Terezkou překonali daný výškový rozdíl a mohli pokračovat v cestě (sčítání a odčítání čísel cca do 12, včetně záporných hodnot).
 • Vznášedlo – na čtvercové síti je potřeba správně naprogramovat pohyb vznášedla, které se může pohybovat nahoru, dolů, doleva či doprava; vznášedlo však nesmí narazit do překážek a musí se dostat na protilehlou stranu od startovní pozice (základy programování, plošná představivost).
 • Trezor typu „pavučina“ – vyřešením několika početních příkladů získají děti předměty nezbytné k pokračování jejich cesty (odhalování vazeb mezi šipkami, získávání zkušeností s aritmetickými posloupnostmi, procvičení sčítání). Více informací o Hejného „pavučinách“ naleznete např. na https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18507/PAVUCINY.html/.
 • Trezor typu „had“ – vyřešením několika početních příkladů získají děti předměty nezbytné k pokračování jejich cesty (poznávání vazeb mezi danými čísly, rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus – omyl).
 • Váhy – dokud nebudou rovnoramenné váhy přesně vyváženy pomocí daných závaží, nelze pokračovat v cestě (jeden ze základních modelů, na kterém se děti učí řešit rovnice).
 • Most z puzzlíků – z železných dílů, které na začátku úlohy levitují mezi dvěma velkými magnety, je potřeba postavit most přes propast (plošná představivost, úloha typu puzzle).
 • Hudební most – strážce v podobě opičáka spustí padací most teprve poté, co mu děti bezchybně zahrají předepsanou melodii (procvičování krátkodobé paměti).

Poznámka: Ilustraci zmiňovaných typů úloh najdete na obrázcích (níže na této stránce).

Kouzelná krajina

Při svém putování děti procházejí neobyčejnou krajinou Abima, ve které žijí pozoruhodná zvířata i rostliny, a dokonce i gravitace zde občas funguje jinak než v našem „tradičním“ světě. Dalšímu postupu často brání zamčená vrata, která lze odemknout pouze speciálními předměty ukrytými v trezorech či jinde na cestě – to se však neobejde bez průběžného řešení výše zmiňovaných úloh.

Některé herní prvky (např. úloha typu „hudební most“ či nezvykle fungující gravitace) nemají s matematikou mnoho společného, slouží spíše ke zpestření hry. Jejich střídmé užití ve hře však má své opodstatnění, zvláště pak při přechodech mezi některými náročnějšími úlohami.

Do další úrovně děti odlétají speciálním vznášedlem, k jehož startu je zapotřebí jedné či více baterií. Ty jsou v několika úvodních úrovních připraveny již ve skříňce u odletové rampy, ve vyšších úrovních je však potřeba baterie rovněž najít na cestě nebo v některém trezoru.

Co by měli vědět rodiče

 • Jedná se o ryze českou aplikaci.
 • Matemág umožňuje vytvořit samostatný profil každému dítěti, které aplikaci používá. Mezi uživateli lze snadno přepínat, každý tak může pokračovat v té úrovni, kde posledně skončil.
 • Začátek hry (tzn. přibližně první třetinu) si můžete stáhnout zdarma. Budete-li chtít pokračovat dále, je možno dokoupit plnou verzi hry přes AppStore (iOS), resp. Google Play (Android) za cca 480 Kč (cena se může mírně lišit podle aktuálního kurzu koruny).
 • Ovládání hry je dostatečně intuitivní, u každého typu úlohy je navíc k dispozici česky namluvená nápověda.
 • Během hry se neuplatňují žádné penalizace (tresty) ani se nehraje na co možná nejvyšší skóre.
 • Udělá-li dítě v řešení jakékoli úlohy chybu, nevadí to, právě naopak: ze své chyby se poučí a další pokus o řešení jistě bude úspěšnější.
 • Aplikace nevyžaduje internetové připojení, neobsahuje žádné reklamy ani odkazy na sociální sítě.

Závěr

Matemág představuje vhodnou pomůcku na procvičování některých typů úloh podle Hejného metody výuky matematiky. Kombinací těchto rébusů s pohádkovým dobrodružstvím Jakuba a Terezky vznikla hra, která má potenciál zaujmout i děti, které nemají matematiku příliš v oblibě.

URL URL: http://www.matemag.cz

Matemág (Tech Sophia)
26.12.2017
Jakub a Terezka putují kouzelnou krajinou zvanou Abima.
Jakub a Terezka putují kouzelnou krajinou zvanou Abima.
Vrata lze odemknout pouze speciálními předměty, které děti sbírají po cestě.
Vrata lze odemknout pouze speciálními předměty, které děti sbírají po cestě.
Dvěma dobrůtkožravkám je potřeba spravedlivě rozdělit tři různé druhy potravy z ranečku.
Dvěma dobrůtkožravkám je potřeba spravedlivě rozdělit tři různé druhy potravy z ranečku.
Šesti dobrůtkožravkám je potřeba spravedlivě dva různé druhy potravy – nejen z ranečku, ale také z „břicha“ některých květin.
Šesti dobrůtkožravkám je potřeba spravedlivě dva různé druhy potravy – nejen z ranečku, ale také z „břicha“ některých květin.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „tři výtahy“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „tři výtahy“.
Správně vyřešená úloha typu „tři výtahy“.
Správně vyřešená úloha typu „tři výtahy“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „vznášedlo“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „vznášedlo“.
Úloha typu „pavučina“ s pěti uzly.
Úloha typu „pavučina“ s pěti uzly.
Úloha typu „pavučina“ s šesti uzly.
Úloha typu „pavučina“ s šesti uzly.
Jednodušší úloha typu „hadi“.
Jednodušší úloha typu „hadi“.
Středně složitá úloha typu „hadi“.
Středně složitá úloha typu „hadi“.
Jedna z nejobtížnějších úloh typu „hadi“.
Jedna z nejobtížnějších úloh typu „hadi“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „váhy“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „váhy“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „váhy“.
Výchozí situace u jedné z úloh typu „váhy“.
Výchozí situace u jedné z jednodušších úloh typu „most z puzzlíků“.
Výchozí situace u jedné z jednodušších úloh typu „most z puzzlíků“.
Výchozí situace u jedné ze složitějších úloh typu „most z puzzlíků“.
Výchozí situace u jedné ze složitějších úloh typu „most z puzzlíků“.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 1: děti nalézají zadání s notami.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 1: děti nalézají zadání s notami.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 2: děti si prohlížejí zadání a snaží si jej zapamatovat.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 2: děti si prohlížejí zadání a snaží si jej zapamatovat.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 3: děti se přesunují ke klaviatuře.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 3: děti se přesunují ke klaviatuře.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 4: děti na barevných klávesách naprogramují, co si zapamatovaly.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 4: děti na barevných klávesách naprogramují, co si zapamatovaly.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 5: opičák poslouchá, zda zahraná melodie odpovídá zadání.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 5: opičák poslouchá, zda zahraná melodie odpovídá zadání.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 6: spokojený opičák spouští padací most.
Úloha typu „hudební most“ – fáze 6: spokojený opičák spouští padací most.
Gravitace v některých oblastech Abimy funguje poněkud jinak, než jsme zvyklí u nás na Zemi.
Gravitace v některých oblastech Abimy funguje poněkud jinak, než jsme zvyklí u nás na Zemi.
K odletu do další úrovně hry je potřeba umístit baterie, které děti nasbíraly během řešení úloh, do startovací skříňky.
K odletu do další úrovně hry je potřeba umístit baterie, které děti nasbíraly během řešení úloh, do startovací skříňky.

Poslední úprava: 28.12.2017
Zpět