Kvirin – Matematika rukama

Máte někdy pocit, že vaši žáci umí řešit obvody a obsahy jenom v období, kdy to učíte? A že když se k učivu vrátíte, motají jeden vzorec s druhým, ale úlohu vlastně nevyřeší? Nebo že vyřeší obdélníky a čtverce, ale nepravidelné tvary jsou nad jejich síly? Že si pletou obvod a obsah, o jednotkách nemluvě? Že vlastně neví, co je objem? Že hranol změří jednou nebo dvakrát, ale všechny další úlohy vlastně řeší jenom z papírového zadání typu „Je dán hranol o straně xy, ...“? Učte jinak – zážitkově!

Věková kategorie: mladší školní věk, starší školní věk
Autor: Mgr. Bc. Libuše Kovářová (učitelka na ZŠ T. G. Masaryka Opava)Dejte dětem pečlivě připravené zadání, dobře připravenou stavebnici a nechte je, aby řešení vymodelovali sami. Půjdou skutečně k podstatě problému a vy zjistíte, že vlastně nezískávají znalosti, ale dovednosti. A co víc - že vás to nestálo hodiny příprav a obrovské množství energie. Se sadami je vhodné začít už na nižším stupni.

K dispozici jsou následující výukové sady (odkazy před závorkami vedou na web kvirin.cz, odkazy v závorkách na YouTube):

Sady Kvirin jsou:

Kompletně připravené pro výuku

Sady jsou nachystané tak, aby je učitel mohl pouze vzít a jít - žádná příprava vlastních příkladů, vymýšlení různých typů obtížnosti, propočítávání řešení. Vlastní styl využití pomůcek je možný, ale není nutný - učitel má čas kreativně se realizovat jindy a jinde.

Názorné, určené pro „počítání rukama“

Nejde o demonstrační sady, kdy se žáci pouze dívají - tyto pomůcky jsou určené pro samostatnou, kreativní a přemýšlivou práci každého žáka. Cílem je jít skutečně k podstatě úkolů, pochopit do hloubky daný pojem ještě předtím, než žáci začnou k výpočtům používat vzorečky.

Sady nejsou pouze na hraní, žáci v nich řeší úlohy a oblasti, které jsou obsaženy v RVP pro základní školy - v tuto chvíli obvod, obsah, objem, povrch, hranoly a nově zlomky. Další témata jsou v přípravném procesu. V liště vlevo je možné najít podrobnější informace o každé sadě.

Aktivizující naráz všechny typy žáků, slabší, nadané, pomalé i rychlé

O sadu se většinou dělí více žáků, ale každý žák má svou kartu se zadáním a pracuje svým tempem na svém úkolu. Kontroluje si výsledky, v případě úspěchu přejde k další kartě. Úkoly jsou seřazeny podle obtížnosti, vymyšlené tak, aby průběžně opakovaly již nabyté dovednosti, a zároveň postupně žáka navedly k řešení obtížnějších úloh. 

Vhodné i pro skupinovou práci

Je možné zakoupit více sad pro celou třídu, nebo zakoupit pouze např. dvě nebo tři sady pro práci na stanovištích. Zatímco někteří žáci pracují s našimi sadami, učitel má čas se věnovat žákům na jiných stanovištích.

Zábavné, motivující

Vyzkoušeno, zvláště práce se stavebnicovými sadami žáky skutečně baví od prvního do (překvapivě i) devátého ročníku. Nadané žáky často baví vytvářet vlastní úkoly, „výzvy“ pro spolužáky. 

A ještě dva tipy

Sady se možné financovat ze Šablon - vzhledem k individuálnímu přístupu jsou vhodné pro žáky slabé i nadané, doučování, nové formy práce,...

V každém regionu navíc funguje MAS (Místní akční skupina). Část z ní je věnovaná přímo vzdělávání, s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Některé MAS už nakupovaly sady pro svoje školy - zkuste se s nimi domluvit.

URL URL: https://www.kvirin.cz

Kvirin – ukázky výukových pomůcek do matematiky
14.11.2020
Obvod (ukázka č. 1)
Obvod (ukázka č. 1)
Obvod (ukázka č. 2)
Obvod (ukázka č. 2)
Obvod (ukázka č. 3)
Obvod (ukázka č. 3)
Obvod (ukázka č. 4)
Obvod (ukázka č. 4)
Obsah (ukázka č. 1)
Obsah (ukázka č. 1)
Obsah (ukázka č. 2)
Obsah (ukázka č. 2)
Obsah (ukázka č. 3)
Obsah (ukázka č. 3)
Obsah (ukázka č. 4)
Obsah (ukázka č. 4)
Povrch (ukázka č. 1)
Povrch (ukázka č. 1)
Povrch (ukázka č. 2)
Povrch (ukázka č. 2)
Povrch (ukázka č. 3)
Povrch (ukázka č. 3)
Povrch (ukázka č. 4)
Povrch (ukázka č. 4)
Objem (ukázka č. 1)
Objem (ukázka č. 1)
Objem (ukázka č. 2)
Objem (ukázka č. 2)
Objem (ukázka č. 3)
Objem (ukázka č. 3)
Objem (ukázka č. 4)
Objem (ukázka č. 4)
Hranoly (ukázka č. 1)
Hranoly (ukázka č. 1)
Hranoly (ukázka č. 2)
Hranoly (ukázka č. 2)
Hranoly (ukázka č. 3)
Hranoly (ukázka č. 3)
Hranoly (ukázka č. 4)
Hranoly (ukázka č. 4)
Zlomky (ukázka č. 1)
Zlomky (ukázka č. 1)
Zlomky (ukázka č. 2)
Zlomky (ukázka č. 2)
Zlomky (ukázka č. 3)
Zlomky (ukázka č. 3)
Zlomky (ukázka č. 4)
Zlomky (ukázka č. 4)

Poslední úprava: 14.11.2020
Zpět