Vyhledáváme rozumově nadané žáky. Metodická příručka

Publikace Vyhledáváme rozumově nadané žáky je druhou z řady příruček Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, které se věnují problematice vzdělávání kognitivně nadaných žáků. Podnětem k jejímu vzniku byly výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli základních škol a gymnázií na podzim roku 2009, které upozornily na překvapivou skutečnost – většina dotazovaných pedagogů (70 %) uvedla, že se během své pedagogické praxe s nadaným žákem buď vůbec nesetkala, nebo se tito žáci objevují výjimečně a ojediněle.


AutorAutor: Čavojská, M., Fořtíková, J. a kol.


Hlavním cílem příručky je ukázat pedagogům základních i středních škol, jak lze s pomocí nástrojů, z nichž některé již běžně ve své praxi využívají, identifikovat nadané žáky a následně jim umožnit rozvoj jejich mimořádných individuálních schopností v souladu s principy právě probíhající školské reformy.

Výzkumný ústav pedagogický
ISBN: 80-87000-42-7
Počet stran: 68
Rok vydání: 2010

URL URL: http://www.nuv.cz/vystupy/vyhledavame-rozumove-nadane-zaky

Poslední úprava: 1.1.2020
Zpět