Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka

Příručka Krok za krokem s nadaným žákem s podtitulem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka vznikla na základě roční spolupráce Výzkumného ústavu pedagogického v Praze s odborníky, kteří se problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků dlouhodobě věnují. Podnětem k jejímu vzniku byly opakující se žádosti školské praxe o metodickou podporu a pomoc nejen výchovným poradcům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům zabývajícím se prací s nadanými žáky.


AutorAutor: Fořtíková, J., Jeřábková, I. a kol.


Signály z praxe potvrdily i závěry České školní inspekce z prvního roku výuky podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základních školách, které konstatovaly, že problematice vzdělávání nadaných není ve většině ŠVP věnována dostatečná péče.

Výzkumný ústav pedagogický
ISBN: 80-87000-28-1
Počet stran: 72
Rok vydání: 2009

URL URL: http://www.nuv.cz/uploads/rovne_prilezitosti_ve_vzdelavani/nadani/literatura/tvorime_ivp_mimoradne_nadaneho_zaka.pdf

Poslední úprava: 1.1.2020
Zpět