Edukace nadaných dětí a žáků

Publikace Renaty Kovářové a Ivy Klugové shrnuje možnosti rozvoje mimořádně nadaných žáků, možné způsoby přístupů k mimořádně nadaným žákům v průběhu vzdělávání, charakteristické projevy mimořádně nadaných dětí a žáků, typologii nadaných žáků, současné teoretické pohledy na nadání a modely nadání, identifikační postupy na základní škole, současnou platnou legislativu týkající se vzdělávání mimořádně nadaných žáků a také aktivity pro nadané jedince v zahraničí a v České republice.


AutorAutor: Kovářová, R., Klugová, I.


Ostravská univerzita v Ostravě
ISBN: 978-80-7368-430-3
Počet stran: 88
Rok vydání: 2009

URL URL: http://projekty.osu.cz/synergie/dok/opory/kovarova-edukace-nadanych-deti-a-zaku.pdf

Poslední úprava: 16.2.2014
Zpět