Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Publikace vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým v roce 2010 podává přehled o dokumentech upravujících oblast vzdělávání nadaných dětí a žáků. Doplňuje rámcový přehled o vzdělávacích systémech na Slovensku, v Rakousku, ve Finsku a v Nizozemí. Současný celoevropský trend ve vzdělávání, který podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zastává stanovisko rovného přístupu ve vzdělávání pro všechny, se nutně odráží i v péči o nadané žáky.


AutorAutor: Kupcová, M., Šedá, S. a kol.


Výzkumný ústav pedagogický
Počet stran: 64
Rok vydání: 2010

URL URL: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Nadani_prehled.pdf

Poslední úprava: 1.1.2020
Zpět