Metodika práce učitele s mimořádně nadanými žáky

Práce s nadanými žáky může pro vyučujícího představovat jak radost, tak frustraci. Abychom pochopili, proč tomu tak je, je třeba se obeznámit alespoň se základními principy práce s touto skupinou žáků. Pedagogické fakulty bohužel budoucí učitele na práci s nadanými žáky nepřipravují; proto vyučující, kteří se s touto skupinou žáků v praxi setkávají, ji buď nedovedou mezi ostatními žáky rozpoznat, nebo nevědí, jak s ní pracovat. Stejně jako práce s žáky se specifickými poruchami učení, tak i práce s nadanými může vyžadovat úpravu vyučovacího procesu ve třídě a nakonec i samotného obsahu vyučování.


AutorAutor: Šimko, D.


Metodická příručka si neklade za cíl poskytnout vyčerpávající odborné poznatky z oblasti práce s nadanými žáky; nabízí spíše inspirativní materiál, který vyučující uvede do problematiky a nabídne několik dobře míněných rad, jak se připravit na vyučování nadaných žáků.

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
Počet stran: 68
Rok vydání: 2011

URL URL: http://www.ssos.cz/uploads/dokumenty/esf/vzdelavani-nadanych/IQ_talenti.pdf

Poslední úprava: 1.1.2020
Zpět