Svět nadání

Svět nadání je internetový časopis, který vznikl 5. března 2012 za podpory projektu OPVK Perun. Je odborným recenzovaným periodikem, které vychází dvakrát ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice nadání (zejména rozumového) a povzbudit tak zájem naší odborné i laické veřejnosti o toto důležité, avšak dosud často opomíjené téma.


AutorAutor: Portešová, Š. a kol.


Časopis je prostorem pro sdílení nových poznatků a zkušeností všech, kteří se zabývají výzkumem nadání nebo pracují s talentovanou a tvořivou populací dětí či dospělých. Zvláště učitelům nabízí možnost podělit se o své vzdělávací a výchovné metody (praktiky), které se jim osvědčily při výuce nadaných dětí. Časopis je však také příležitostí pro vzájemné propojování odborníků různých specializací, kteří chtějí hledat a objevovat cesty a způsoby, jak talenty kultivovat a rozvíjet. Je prostorem k publikování jak renomovaným autorům, tak i začínajícím odborníkům a studentům vysokých škol.

ISSN 1805-7217

Podmínky recenzního řízení

Na každý příspěvek jsou vypracovány dva recenzní posudky v oboustranně anonymním recenzním řízení (double-blind peer review). Ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů. Cílem recenzního řízení je zpřístupnit čtenářům obsahově kvalitní příspěvky o problematice talentu a nadaní.
Redakce časopisu

Hlavní redaktorka

  • doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., psycholožka, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Redakční rada časopisu

  • doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., psycholog, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava.
  • doc. PaedDr. Jana Duchovičová, Ph.D., pedagožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.
  • PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D., psycholožka, Národní ústav pro vzdělávání, Praha.
  • doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc., psycholožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  • PhDr. Jana Jurášková, Ph.D., pedagožka, ředitelka soukromé základní školy pro žáky s intelektovým nadáním, Bratislava.
  • Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D., psycholog, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Vydavatel

  • Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (sídlo: Sámova 3, Praha 10) ve spolupráci s Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně

URL URL: http://www.talentovani.cz/aktualni-cislo

Poslední úprava: 16.2.2014
Zpět