Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Pracovní sešit se proto zaměřuje na procvičení paměti, verbálních a matematických schopností, logiky, prostorové a plošné představivost, postřehu a rychlosti myšlení, abstraktního myšlení, fantazie a tvořivosti, čtení a práce s písmeny. Pracovní listy kromě zadání obsahují také řešení a tipy na další práci. Metodický úvod přináší vysvětlení, o co se v každé z deseti oblastí rozvíjení intelektu jedná a jak ji můžeme prakticky rozvíjet a procvičovat.


AutorAutor: Fořtíková, J.


Publikace je určena pedagogům v MŠ (případně ZŠ), vychovatelům, rodičům.

Jitka Fořtíková je předsedkyní Centra nadání, dlouhodobě pracuje s nadanými dětmi, má za sebou rozsáhlou pedagogickou praxi a publikační činnost.

Nakladatelství Portál, s.r.o.
ISBN: 978-80-262-0717-7
Počet stran: 64
Rok vydání: 2014

URL URL: http://obchod.portal.cz/rozvoj-rozumovych-schopnosti-u-deti-v-ms/

Poslední úprava: 22.11.2016
Zpět