Rozvíjíme logické myšlení: Hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let

Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. V první části knihy, která je určena dětem od 7 do 9 let, si děti procvičují zábavným způsobem prostorové pojmy, třídění, rozlišování, dedukci atd. Druhá část (pro děti od 9 do 11 let) rozvíjí osvojování postupů logického myšlení.
 


AutorAutor: Rougier, R.


Čtenáři tu jsou předkládána cvičení na srovnávání, orientaci, předvídání, kombinaci, řazení, dedukci, transformaci, abstrakci atd. Jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby se při jejich řešení měnil způsob uvažování. Tím se předchází únavě dětí. Děti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky.

Nakladatelství Portál, s.r.o.
ISBN: 978-80-7367-897-5
Počet stran: 152
Rok vydání: 2011

URL URL: http://obchod.portal.cz/rozvijime-logicke-mysleni/

Poslední úprava: 11.4.2017
Zpět