Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky

Cílem autorů je nejen nabídnout shrnutí všech dostupných poznatků, ale také poskytnout vhodný a ověřený nástroj, který je možné obratem použít pro vyhledávání nadaných předškoláků. Je tedy přínosem nejen pro teorii, ale i pro praxi. Řečeno v duchu motta knihy: poslouží jako asistence na cestě od daru přírody k naplnění osudu nadání našich dětí.Publikace je určena odborníkům v oblasti pedagogiky a psychologie, studentům těchto oborů, učitelům v mateřských školách i rodičům dětí, které projevují známky nadání.


AutorAutor: Havigerová, J. M.


Z obsahu knihy

1. Úvod
2. Implicitní teorie nadání
3. Explicitní vymezení pojmu „nadání“
4. Nominace nadaných v předškolním věku
5. Metoda CGS
5.1 Reliabilita a faktorová struktura metody CGS (studie I)
6. Diagnostika nadaných dětí v předškolním věku
6.1 Měření inteligence
6.2 Vztah mezi nadáním a inteligencí
6.3 Metoda WISC-III
7. Ověření vhodnosti metody CGS pro screening nadání (studie II)
7.1 Validita metody CGS
7.2 Jednotlivé položky CGS ve vztahu k IQ (studie III)
7.3 Vysoce korelované položky
7.4 Nekorelované položky
8. Vliv posuzovatele na hodnocení předškolního dítěte (studie IV)
8.1 Do jaké míry se shodují učitelé a rodiče v posuzování předškoláků
9. Rodové rozdíly ve výsledcích CGS u dětí předškolního věku (studie V)
10. Shrnutí získaných poznatků a závěrečná doporučení
11. Závěr
Summary
Literatura
Věcný rejstřík

Grada Publishing, a.s.
ISBN: 978-80-247-5150-4
Počet stran: 88
Rok vydání: 2014

URL URL: https://www.grada.cz/vyhledavani-nadanych-deti-v-predskolnim-veku-8151

Poslední úprava: 11.4.2017
Zpět