Základní témata problematiky nadaných

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které byly v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány: (1) vývoj této problematiky a snaha nalézt adekvátní přístup k jejímu studiu, (2) osobnost nadaných dětí, (3) problém vyhledávání nadaných dětí, (4) možnosti rozvíjení a vzdělávání nadaných dětí.


AutorAutor: Hříbková, L.


Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN: 978-80-86723-25-9
Počet stran: 72
Rok vydání: 2007

Poslední úprava: 16.2.2014
Zpět