Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání.


AutorAutor: Portešová, Š.


Masarykova univerzita
ISBN: 978-80-210-5014-3
Počet stran: 166
Rok vydání: 2010

URL URL: https://is.muni.cz/obchod/baleni/28800

Poslední úprava: 28.11.2016
Zpět