Bioskop – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity

Motto Bioskopu zní „Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit.“ Tímto čínským příslovím se řídí všechny aktivity, na kterých se Bioskop podílí. Jeho cílem je zvýšit zájem dětí a mladých lidí o studium přírodovědných oborů a zároveň umožnit veřejnosti nahlédnout do tajů vědy.


Start projektu Start projektu: září 2013


Lektoři v jednotlivých kurzech seznamují účastníky s danou problematikou hravou a pro ně tedy snadněji uchopitelnou formou. Snaží se jim ukázat, že věda nemusí být nutně složitá a nudná, ale že dokáže být i zábavná.

Kurzy pořádané Bioskopem se konají v laboratoři poskytnuté Ústavem biochemie PřF v prostorách univerzitního kampusu. Pořízení vybavení bylo dotováno z převážné části financemi z grantových programů EU. V současnosti centrum funguje ze sponzorských darů a vybraného kurzovného.

Související články

URL URL: http://bioskop.muni.cz

Poslední úprava: 25.5.2018
Zpět