Věda nás baví

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. je nezisková organizace, která formou mimoškolních aktivit seznamuje žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi.


Start projektu Start projektu: leden 2012


Mnoho sociologů a antropologů tvrdí, že technologický rozvoj je primárním faktorem, který pohání vývoj lidské civilizace.

Technologický pokrok postupuje rychlým tempem. Představte si, že 80% všech vědců, kteří kdy mezi námi žili, jsou živí právě v současnosti. Věda je všude kolem nás, je součástí našich každodenních životů. Jednotlivé pokroky ve vědě a technologii mění náš svět neuvěřitelnou rychlostí a budoucnost našich dětí bude ještě více záviset na technologických objevech, které my si dnes můžeme jen představovat.

  • Budoucnost našich dětí se tak s pokrokem v oblasti vědy stane na technologiích ještě závislejší. Na to, aby mohly v budoucnu vyniknout nebo prostě přežít, budou potřebovat alespoň koncepčně porozumět vědě a technologii.
  • Posláním projektu VĚDA NÁS BAVÍ je nadchnout mladé lidi pro studium vědy s cílem vychovat budoucí vedoucí představitele v oblasti vědy a technologie, a to cestou podmanivých a interaktivních výukových programů.
  • Projekt VĚDA NÁS BAVÍ chce  poskytnout dětem zkušenosti s bádáním už v dřívějším věku, což povede k podnícení jejich zájmu o vědní obory i v budoucnu.
  • Se společností VĚDA NÁS BAVÍ spolupracují lektoři zejména z řad vysokoškolských studentů, absolventů a doktorandů, kteří prošli interním školením. 

Kontakt

Mgr. Stanislav Gottfried
manažer projektu VĚDA NÁS BAVÍ
Tel.: +420 602 609 052
E-mail: sgottfried@vedanasbavi.cz

URL URL: http://www.vedanasbavi.cz

Poslední úprava: 3.8.2014
Zpět