Badatelé.cz

Badatelsky orientované vyučování (BOV) je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti a vede žáky k aktivitě. BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích.BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu „přijít věci na kloub“, a ta je základem bádání.

Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Kontakt

Ing. Dana Votápková
lektorka, autorka projektu

Tel.: +420 732 107 910
E-mail: dana.votapkova@terezanet.cz
Mgr. Radka Vašíčková
​lektorka, autorka projektu

Tel.: +420 734 252 501
E-mail: radka.vasickova@terezanet.cz
Mgr. Mariana Zbořilová
organizační guru kanceláře badatelů

Tel.: +420 734 252 501
E-mail: mariana.zborilova@terezanet.cz,
badatele@terezanet.cz

 

URL URL: http://www.badatele.cz

Poslední úprava: 22.11.2014
Zpět