Badatel

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Stáže, při kterých budou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost nejen zakusit radost z poznávání a objevování, ale i otestovat si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že středoškolští studenti jsou schopni osvojit si metodiky používané ve vědeckém výzkumu, mohou se stát platnou součástí výzkumného týmu a být dokonce spoluautory mezinárodních vědeckých publikací.


Start projektu Start projektu: ledna 2007


Zapojení středoškolských studentů do výzkumu je důležité nejen pro to, aby nám vyrostla nová generace mladých vědců, ale přispívá také ke zvýšení celkového intelektuálního a ekonomického potenciálu národa. Středoškoláci jsou již ve věku, kdy jsou schopni klást jasné otázky a hledat na ně metodickým způsobem odpovědi – přesně jako to dělá věda. Dospívání je také věkem, kdy si člověk testuje své schopnosti a limity, přičemž věda nabízí nepřeberné množství výzev a úkolů různé obtížnosti. Na rozdíl od školních testů, věda nezná „správné odpovědi“ – vždy se objevuje nová otázka a lepší, komplexnější pohled na problém.

Zapojení studenta do výzkumu ovlivňuje i lidi z jeho okolí (kamarády, rodiče, příbuzné, atd.) a pomáhá prolomit bariéru nesrozumitelnosti, která vědecké bádání často obklopuje. Věda také čas od času vyžaduje mobilitu, což dává talentovaným studentům možnost opustit domácí prostředí a už v raném věku si začít budovat síť důležitých kontaktů. Navíc odborné semináře a konference dávají příležitost talentovaným studentům, jež jsou často ve svém okolí osamoceni, skamarádit se s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni. Studenti, kteří projdou již v raném věku odborným výcvikem se mohou v budoucnu stát špičkovými vědci, kteří přinesou zemi významné inovace. Mohou ale také být úspěšnými podnikateli, politiky či žurnalisty a na všech těchto pozicích si budou pamatovat nadšení z vědy, podporovat ji a využívat kontaktů, které si vytvořili.

Kontakt

RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
koordinátor projektu Badatel
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Tř. Svobody 26
77146 Olomouc

Tel.: +420 585 634 179
E-mail: mkubala@prfnw.upol.cz

URL URL: http://www.badatel.upol.cz

Poslední úprava: 14.2.2014
Zpět