ABAKU školní liga

Abaku je nejlepší početní hra ve vesmíru. Hru může hrát každý, kdo ví, že 1+1=2. Přejeme Dobrý Los. Počítejte s námi.


AutorAutor: ABAKU.cz (Abaku, PedF UK Praha, Mensa ČR)

Start projektu Start projektu: dubna 2013


Pomocí vylosovaných číslic a číslic ležících na ploše se vytváří početní operace. Povolené je sčítání, násobení, odečítání, dělení, druhé a třetí mocniny a odmocniny celých čísel. Vítěz musí prokázat dobrou kombinaci, logiku, strategii, paměť a také trochu štěstí.

Početní operace se tvoří přiložením (horizontálně nebo vertikálně) jednoho nebo více kamenů ze zásobníku ke kamenům na hrací ploše - nová početní operace musí zahrnovat jeden čí více kamenů již ležících na hrací ploše nebo musí s jedním nebo více kameny ležícími na ploše sousedit. Početní operace je čitelná pouze shora dolů nebo zleva doprava.

URL URL: https://abaku.cz/abaku-liga-skol

Seznam.cz ABAKU liga - vyhlášení výsledků ročníku 2013
22.6.2013

Poslední úprava: 1.1.2020
Zpět