Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v 80. letech 20. století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty.

  • Věková kategorie: žáci základních škol, studenti středních škol

AutorAutor: Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci

Start projektu Start projektu: března 1991


V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontières, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií:

  • Cvrček (2.–3. třída ZŠ)
  • Klokánek (4.–5. třída ZŠ)
  • Benjamín (6.–7. třída ZŠ)
  • Kadet (8.–9. třída ZŠ)
  • Junior (1.–2. ročník SŠ),
  • Student (3.–4. ročník SŠ)

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na webových stránkách soutěže.

URL URL: http://www.matematickyklokan.net

Matematický klokan
17.4.2017
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)
Příklady úloh – kategorie Cvrček, ročník 2016 (zdroj: matematickyklokan.net)

Poslední úprava: 27.9.2017
Zpět