Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů)

Výpočty fyzikálních úkolů (zkráceně Výfuk) je korespondenční seminář pro žáky základních škol, fungující pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jeho hlavním cílem je ukázat, že fyzika ve skutečnosti vůbec není o bezduchém memorování vzorců a pouček, které na nás nečinně zírají ze stránek učebnic. A že když se ji přestaneme „biflovat“ nazpaměť a začneme ji chápat, může být úžasně zábavná a fascinující.

  • Věková kategorie: žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

AutorAutor: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Start projektu Start projektu: září 2011


Pomocí zajímavých úloh, jak teoretických, tak experimentálních, řešitelé Výfuku pomalu objevují zákony, podle kterých se svět kolem nás řídí.

Organizátoři každý rok připravují šest sérií po sedmi úlohách. Každoročně také vzniká šest dílů Výfučtení – krátkého naučného textu, který vždy přibližuje některou z fascinujících oblastí fyziky a matematiky.

Všechny vyřešené úlohy, které se na Výfučí základnu na Matfyzu dostanou, jsou pečlivě procházeny, opravovány a zaslány zpátky řešitelům spolu se vzorovými řešeními. Na konci každého ročníku jsou pak vyhodnocovány bodové zisky řešitelů a ti nejlepší z nich jsou odměňováni různými zajímavými cenami.

URL URL: https://vyfuk.mff.cuni.cz

Poslední úprava: 16.8.2022
Zpět