Konference Vzdělání pro budoucnost – září 2021

Letošní konferenci „Vzdělání pro budoucnost“ společně pořádají Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní pedagogický institut ČR a Nakladatelství Fraus. Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci v sedmi paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Tomáš Blumenstein, Robert Čapek, Jana Grzychová, Jaroslav Chýle, Anna Fučíková, Michaela Hlaváčová, Michaela Kaslová, Jan Kršňák, Jiří Nantl, Gabriela Nobilisová, Lucie Pivoňková, Josef Roušar, Zdeněk Slejška, Monika Stehlíková, Zdeňka Trummová a další
11.9.2021  —  12.9.2021
Základní poplatek za oba dva dny: 960 Kč (přednášky, workshopy, drobné občerstvení, voda, káva, čaj). Školy spolupracující s Mensou a členové Mensy: sleva 100 Kč.
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Pilíře

  • Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet.
  • Efektivní vzdělávání žáků – konstruktivismus, projektové učení, práce s motivací, komunikace s rodiči a mnoho dalších témat.
  • Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Prezentace přednášejících

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Sedmero druhů podpory poskytovaných NPI ČR pro vzdělávání nadaných
v běžné škole
Renée Grenarová 2,16 MB
ico Domácí úkoly, jak by je chtěly děti Martina Hezká, Helena Zitková 381,6 kB
ico Edukoučink: cesta ke změně Irena Hošková 1,43 MB
ico Formativní hodnocení: Jde to i na SŠ Lenka Jedličková 599,7 kB
ico Growth Mindset: podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení Jan Kala, Kristina Navrátilová 648,8 kB
ico BSP: individuální interdisciplinární výuka Jan Kršňák 960,47 kB
ico Nesmrtelný odkaz starého Egypta (a moderní trendy nejen ve výuce dějepisu) Julie Machatová 935,34 kB
ico O2 Chytrá škola: škola hrou – digitální a bezpečnou Marie Mališková 1,77 MB
ico Systém podpory nadání na malých školách v malých obcích Josef Roušar 241,13 kB
ico Accelium School: rozvoj kognitivních a sociálních dovedností žáků Karel Šuranský, Boris Kapucian 5,77 MB
ico Iniciativa Fakulty doučují Karolína Tricsli, Helena Zitková 873,75 kB
ico CLIL: inovativní přístup k výuce nejen cizích jazyků Petra Vallin 393,58 kB
ico Abaku Alena Vávrová 1,72 MB
ico Spolupracovat nebo soupeřit? Alena Vávrová 941,85 kB
ico Gamifikace školství jako medvědí služba Marek Vít, Helena Zitková 263,2 kB
ico Připravte děti na život – rozvoj soft skills pro každého Hana Vykoupilová, Helena Zitková 1,18 MB
ico To nejde! aneb Když intelektově nadané děti narazí na své limity Kateřina Židů 758,12 kB

Fotogalerie z konference

Konference Vzdělání pro budoucnost (11.–12. září 2021)
13.9.2021

Zpět