NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče

V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na zbytek celého života. Mensa NTC Learning System je projekt Mensy International, který využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku.


AutorAutor: Rajović, R.


MUDr. Ranko Rajović

Trénink založený na poznatcích neurologického výzkumu mozku kombinuje různé techniky - motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a další - tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Program přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a pri zmírňování poruch učení. Na vývoji programu se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů a v současnosti je využíván v pěti evropských zemích.

Autorem metody je MUDr. Ranko Rajović, srbský lékař a zároveň člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International, který přednáší na šesti fakultách ve čtyřech zemích a se svým programem spolupracuje s UNICEF.

Knížku si můžete objednat na shop.mensa.cz.

Vydavatel: Mensa ČR
ISBN: 978-80-904666-1-6
Počet stran: 60
Rok vydání: 2014

„NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let....“

pokračování na stránce O metodě NTC Learning

NEPŘEHLÉDNĚTE: Zkušenosti učitelek z českých mateřských škol

 

Videozáznam z přednášky dr. Rajoviče

Sestříhaná verze videozáznamu z přednášky dr. Ranka Rajoviče na téma „Jak rozvíjet přirozené schopnosti předškolních dětí“, která zazněla v rámci konference Mensa pro rozvoj nadání (březen 2014) trvá hodinu a čtvrt. Vynechali jsme většinu pasáží přednesených v rodné srbštině dr. Rajoviče (celá přednáška trvala dvě hodiny).

URL URL: https://shop.mensa.cz/ntc-system-uceni-1-cast/

Poslední úprava: 22.11.2016
Zpět