Nadání je třeba rozvíjet

Projekt „Nadání je třeba rozvíjet“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025) byl podpořen Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt se zabýval problematikou vzdělávání nadaných žáků na základních školách a byl veden snahou najít nové přístupy k vzdělávání nadaných žáků, aniž by byla omezena běžná výuka.


AutorAutor: Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání

Doba Doba trvání projektu: listopadu 2012 — dubna 2014


Již v názvu projektu je zachycena myšlenka, že každý člověk může být talentovaný a jeho talent by měl být objeven, podporován a dále rozvíjen, protože jen tak bude moci být správně využit.

Ve studijních materiálech naleznete Metodickou příručku pro pedagogické pracovníky a Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy. Ve cvičeních je po přihlášení do systému dostupných více než 100 sad interaktivních úloh pro nadané žáky, které doplňují tištěné materiály. Úlohy byly vytvořeny s cílem rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti nadaného žáka a současně ulehčit práci pedagoga. Přejeme vám co nejvíce radosti z práce s nadanými žáky a nadaným žákům radost z poznání. Nadání je třeba rozvíjet!

Všechny materiály jsou dostupné ze stránky Pracovní listy z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.).

Poslední úprava: 20.10.2018
Zpět