Jak poznáte nadané dítě

Přehled odborných článků na téma „Jak poznáte nadané dítě“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Jak poznat nadání?

11.9.2015 Šárka Portešová | Další informace...

Identifikovat nadané dítě nemusí být vždy snadné. Nadaný žák obvykle není tzv. malým géniem, který by se nápadně lišil od ostatních. Naopak: ve většině oblastí se projevuje stejně nebo podobně jako jeho vrstevníci.


Identifikácia, rozvoj a vzdelávanie nadaných detí

25.3.2014 Jolana Laznibatová | Další informace...

S laskavým svolením autorky přetiskujeme prezentaci na téma „Identifikace, rozvoj a vzdělávání nadaných dětí“, která byla součástí konference Mensa pro rozvoj nadání v březnu 2014.


Multidimenzionální modely talentu a nadání

15.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

V současné odborné literatuře se již téměř nesetkáváme s jednotlivými definicemi nadání a talentu, ale spíše býváme seznámeni s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou osobnost v celém jejím rozsahu.


Typické charakteristiky nadaných dětí

12.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Většina rozumově nadaných dětí projevuje již od nejútlejšího věku atypickou schopnost poznávání (paměť, myšlení, pozornost atd.). Pokud jsou tyto charakteristiky podněcovány a rozvíjeny, býváme svědky velmi zajímavého, neobyčejně rychlého vývoje poznávacích schopností.


Typické projevy chování nadaných dětí - jak můžeme nadané dítě poznat?

5.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Každé dítě je individualita a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité kognitivní (poznávací) oblasti nadprůměrné schopnosti. Přesto se ukazuje, že rozumově nadané děti mohou mít jisté společné projevy chování, které souvisí s jejich rozvinutými rozumovými schopnostmi.


Jak definovat nadání?

1.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Možná jste si tuto otázku také položili. Žádná všeobecně přijímaná odpověď však na ni neexistuje. Nadání, inteligence a talent jsou totiž velmi proměnlivé koncepty, které mohou mít v různých souvislostech a kulturách odlišný význam. Vybrali jsme proto ty nejfrekventovanější definice, které se často objevují v zahraničních odborných pramenech.


Definice a projevy nadaných žáků

30.6.2004 Jitka Fořtíková | Další informace...

Autorka se ve svém příspěvku zabývá problematikou nadaných žáků, způsoby jejich identifikace, charakterovými specifiky (v pozitivním i negativním ohledu).


» Archiv