Jak poznáte nadané dítě

Přehled odborných článků na téma „Jak poznáte nadané dítě“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Jak poznat mimořádně nadané dítě?

13.9.2019 Český rozhlas Plus | Další informace...

Mimořádně nadaní lidé, zejména vědci a umělci, budí zájem celé společnosti. Nadání samo o sobě ale nezaručuje předem člověku úspěch. Důležité jsou také podmínky, které pro rozvoj svých vloh jedinec má. Řada slavných osobností své nadání rozvíjela už od dětství. Jenže rozpoznat nadané dítě nemusí být jednoduché. V reportáži Českého rozhlasu Plus se tématu věnuje Martin Srb.


Jak poznat nadání?

11.9.2015 Šárka Portešová | Další informace...

Identifikovat nadané dítě nemusí být vždy snadné. Nadaný žák obvykle není tzv. malým géniem, který by se nápadně lišil od ostatních. Naopak: ve většině oblastí se projevuje stejně nebo podobně jako jeho vrstevníci.


Identifikácia, rozvoj a vzdelávanie nadaných detí

25.3.2014 Jolana Laznibatová | Další informace...

S laskavým svolením autorky přetiskujeme prezentaci na téma „Identifikace, rozvoj a vzdělávání nadaných dětí“, která byla součástí konference Mensa pro rozvoj nadání v březnu 2014.


Multidimenzionální modely talentu a nadání

15.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

V současné odborné literatuře se již téměř nesetkáváme s jednotlivými definicemi nadání a talentu, ale spíše býváme seznámeni s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou osobnost v celém jejím rozsahu.


Typické charakteristiky nadaných dětí

12.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Většina rozumově nadaných dětí projevuje již od nejútlejšího věku atypickou schopnost poznávání (paměť, myšlení, pozornost atd.). Pokud jsou tyto charakteristiky podněcovány a rozvíjeny, býváme svědky velmi zajímavého, neobyčejně rychlého vývoje poznávacích schopností.


Typické projevy chování nadaných dětí - jak můžeme nadané dítě poznat?

5.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Každé dítě je individualita a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité kognitivní (poznávací) oblasti nadprůměrné schopnosti. Přesto se ukazuje, že rozumově nadané děti mohou mít jisté společné projevy chování, které souvisí s jejich rozvinutými rozumovými schopnostmi.


Jak definovat nadání?

1.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Možná jste si tuto otázku také položili. Žádná všeobecně přijímaná odpověď však na ni neexistuje. Nadání, inteligence a talent jsou totiž velmi proměnlivé koncepty, které mohou mít v různých souvislostech a kulturách odlišný význam. Vybrali jsme proto ty nejfrekventovanější definice, které se často objevují v zahraničních odborných pramenech.


Definice a projevy nadaných žáků

30.6.2004 Jitka Fořtíková | Další informace...

Autorka se ve svém příspěvku zabývá problematikou nadaných žáků, způsoby jejich identifikace, charakterovými specifiky (v pozitivním i negativním ohledu).


» Archiv