Sociální a emocionální problémy

Přehled odborných článků na téma „Sociální a emocionální problémy“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Nadměrná vzrušivost nervové soustavy u nadaných dětí

15.12.2013 Lesley Swordová (přeložil Petr Psutka) | Další informace...

Jestliže někdo pracuje nebo žije s nadanými dětmi, pak má-li je charakterizovat, jsou nejčastěji zmiňovanými rysy intenzivnost a vnímavost. A to intenzivnost pocitů, prožitků a vnímavost k fyzickému prostředí i k jiným lidem. Koncepce nadměrné vzrušivosti neboli supersenzitivity je cestou, jak tuto intenzivnost a vnímavost zkoumat.


Naslouchejte tomu, co Vám děti neřeknou

29.3.2013 Sylvia Rimmová (přeložila Lenka Šnajdrová) | Další informace...

Jedním z typických znaků nadaných dětí je to, že hodně mluví. Svou rozsáhlou slovní zásobou již v raném věku udivují posluchače a dostává se jim za to patřičné chvály.


Chytří lháři

27.3.2011 British Mensa Magazine (přeložila Hana Erbsová) | Další informace...

Neznepokojujte se, pokud vaše dítě používá drobné lži … může to být známkou inteligence. Podle některých výzkumů mají děti, které se už od útlého věku uchylují k drobným lžím, větší naději stát se úspěšnými vedoucími pracovníky.


Nejčastější problémy při výchově a vzdělávání nadaných dětí a žáků

20.7.2010 Jitka Fořtíková | Další informace...

I když se v našem státě postupně zvyšuje informovanost o možnostech vzdělávání nadaných dětí, stále vždy hlavní pomocí zůstává rada a pomoc konkrétnímu žákovi v konkrétní situaci. V roce 2007 jsme na webových stránkách Centra nadání zřídili on-line poradnu, kde mohou rodiče či učitelé (třeba i anonymně) vznést dotaz, na který některý z odborných členů Centra odpovídá. Za tři roky je v poradně více než 100 takto zodpovězených dotazů. Některé problémy se opakují, jiné jsou unikátní a specifické.


Některé možné sociální a emocionální problémy nadaných dětí

8.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Mezi odborníky neexistuje jednoznačná shoda, zda se u rozumově nadaných dětí vyskytují ve větší míře sociální a emocionální problémy.


Sociální a emocionální potřeby mimořádně nadaných dětí

30.6.2004 Jitka Fořtíková | Další informace...

Ve svém příspěvku se autorka věnuje sociálním a emocionálním problémům mimořádně nadaných dětí. Odborníci rozlišují dva typy zdrojů problémů – exogenní (vnější) a endogenní (vnitřní). V mnoha případech se u mimořádně nadaných jedná o kombinaci těchto charakteristik. Autorka uvádí několik možností, jak těmto problémům předcházet.


» Archiv