Obecně o školním vzdělávání

Přehled odborných článků na téma „Obecně o školním vzdělávání“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Integrovaná tematická výuka: mozkově kompatibilní vzdělávání

7.6.2015 Jarmila Neumannová | Další informace...

Již před lety představila PhDr. Jana Nováčková, CSc., české veřejnosti model integrované tematické výuky (ITV), tzv. mozkově kompatibilní vzdělávání, svým překladem stejnojmenné knihy Susan Kovalikové a Karen Olsenové. Jejích osm zásad založených na výzkumech mozku říká jasně: Když se člověk cítí ohrožen (ať skutečně nebo domněle), je ve stresu a jeho mozek pak „přepne“ z mozkové kůry na své nižší části, kde ovšem žádné učení nenastává. Učit děti ve strachu a nepohodě je tedy plýtvání časem a energií učitelů i dětí.


Potřebuje české školství alternativy?

2.6.2014 Martin Růžek (martin.ruzek@mensa.cz), redakčně upraveno | Další informace...

Včera jsem se vrátil ze svého prvního celostátního setkání Mensy. K účasti na něm mě přilákala především nenápadná akce nazvaná „beseda o unschoolingu“, neboť se už delší dobu věnuji alternativám ve školství. Téma vyvolalo celou škálu emocí od nadšení přes tiché zamyšlení až po silný odpor (ten byl u diskutujících patrný nejvíce). Emotivní reakce vždycky dokazují sílu tématu, a tak jsem se rozhodl napsat tento článek.


Tak trochu jiná výuka aneb Jak funguje svobodná škola

1.6.2014 Jarmila Neumannová, Roman Kříž (Mensa ČR), redakčně upraveno | Další informace...

Téma „Vzdělávání a jeho aktuální trendy“ zaznělo 9. května na celostátním setkání členů Mensy ČR. Úspěšné zahraniční alternativy pod pojmy „unschooling“ a „svobodná demokratická škola“ představili Roman Kříž a Jarmila Neumannová.


Identifikácia, rozvoj a vzdelávanie nadaných detí

25.3.2014 Jolana Laznibatová | Další informace...

S laskavým svolením autorky přetiskujeme prezentaci na téma „Identifikace, rozvoj a vzdělávání nadaných dětí“, která byla součástí konference Mensa pro rozvoj nadání v březnu 2014.


Školní zralost

3.2.2014 Jana Kožínová, Pavla Knýřová | Další informace...

S laskavým svolením autorek z Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje (http://ppp-olomouc.cz) přetiskujeme prezentaci na téma „Školní zralost“, která může být užitečná rodičům všech předškoláků, nejen těch nadaných.


Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole

15.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Většina z níže uvedených systémů školní péče o nadané děti existuje v zahraničí již řadu let. Zmíněné systémy přitom úspěšně fungují paralelně, vedle sebe, protože není možné říct, že jen jeden jediný přístup je nejlepší a optimální pro vzdělávání všech nadaných dětí.


Možnosti rozvoje potenciálu mimořádně nadaných ve školním prostředí

30.6.2004 Lucie Novotná | Další informace...

Stejně jako v zahraničí i naše společnost se pohybuje na ose elitářství - rovnostářství. Přestože zde existují snahy vytvořit speciální přístupy ke vzdělávání nadaných jedinců, druhá strana se přiklání k názoru, že se jedná o vytváření elity ve společnosti a děti, které již tak mají velké výhody, nepotřebují další zvýhodňování. Dle jejich názoru je třeba poskytnout všem stejné podmínky, tedy jednotnou školu. Nicméně jednotná škola neznamená stejné podmínky pro každého.


Několik postřehů o vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných žáků v různých zemích

30.6.2004 Joan Freemanová (přeložila Jitka Fořtíková) | Další informace...

Autorka ve svém příspěvku srovnává přístupy vzdělávacího systému k mimořádně nadaným žákům v různých zemích. Velmi zřetelně lze rozlišit východní a západní koncepci v přístupu k mimořádně nadaným. Klíčovým aspektem úspěšného programu je dobrá spolupráce mezi školou, rodiči a účastníkem samým. Příležitosti k rozvoji vysokých schopností by měly, dle autorky, vznikat na dobrovolnické bázi.


» Archiv