Kluby nadaných dětí

Přehled odborných článků na téma „Kluby nadaných dětí“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Aktuální seznam klubů najdete v samostatné sekci Kluby nadaných dětí.

Péče o nadané žáky na ZŠ Školní v České Lípě

18.10.2011 Jiří Vosála | Další informace...

Zatímco na péči o žáky se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme si již v našich školách zvykli, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žádi často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné. Domníváme se, že prací s takovýmito dětmi budeme v budoucnu schopni udržet krok s okolním světem a jedině tak se naše budoucí generace stane konkurenceschopnou.


Zakládáme Kluby nadaných dětí

23.4.2010 Tomáš Blumenstein, Dana Havlová, Hana Kalusová | Další informace...

Na podzim minulého roku jsme začali rozšiřovat myšlenku klubů nadaných dětí i v dalších městech.


» Archiv