Testování inteligence

Přehled odborných článků na téma „Testování inteligence“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR.

  • Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?
  • Aktuální informace o mensovním testování inteligence (včetně vypsaných termínů) najdete na stránce O testování (odkaz na hlavní web Mensy Česko).

Počítačové hry, které vytvoří profil nadání – to je projekt Invenio

15.2.2024 Jarka Marčeková | Další informace...

Vzdělání je jedním ze základních pilířů úspěšného a spokojeného života. V ideálním světě by pak měla každá škola jít vstříc nadaným dětem a vypracovat pro ně individuální vzdělávací plán (IVP). Samozřejmě že realita někdy neodpovídá ideálnímu světu, ale stále více a více škol se o nadané žáky zajímá a snaží se s nimi individuálně pracovat. Aby ale vůbec škola, respektive učitel věděl, že má ve třídě nadaného žáka, je potřeba, aby dítě prošlo oficiální diagnostikou. Nyní je možné jako diagnostiku využít i speciální počítačové hry vyvinuté odborníky z Masarykovy univerzity.


Přetestování zdarma pro členy Dětské Mensy

7.11.2022 Zuzana Poláková | Další informace...

Rádi bychom Vás informovali o možnosti, kterou mají členové Dětské Mensy, a to mezi 14. a 16. narozeninami ZDARMA absolvovat mensovní vstupní IQ test pro dospělé. Úspěšným složením tohoto testu je podmíněn přestup do „dospělé“ Mensy. Připomínáme, že Dětská Mensa je určena pro děti ve věku od 5 do 16 let a dovršením tohoto věku tedy Vaše členství zanikne.


Měla bych nechat otestovat své mimořádně bystré čtyřleté dítě?

10.3.2013 Linda Kregerová Silvermanová (přeložila Lenka Šnajdrová, redakčně zkráceno) | Další informace...

Dr. Kregerová Silvermanová z coloradského Gifted Development Center odpovídá na otázku, kterou často řeší rodiče nadaných dětí.


» Archiv