Pedagogická diagnostika

Přehled odborných článků na téma „Pedagogická diagnostika“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Typologie nadaných dětí

19.3.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Každé dítě je individualita a platí to i o dětech, které vykazují nadprůměrné rozumové schopnosti. Domníváme se, že z  toho je vždy nutné při diagnostikování a hodnocení všech dětí vycházet. Níže popsaná typologie nadaných dětí nemá sloužit k „zaškatulkování“ jednotlivých dětí ve školní třídě k příslušným typům a kategoriím. Chceme ukázat, s jakými možnými obecnými typy nadaných dětí může učitel nejčastěji počítat.


Nástin stavu péče o nadané děti v ČR

3.8.2008 Václav Fořtík | Další informace...

Jak se MŠMT, kraje, obce a další instituce staví k podpoře nadaných dětí na základních školách a ke vzniku speciálních tříd?


Proč by měl být učitel občanské výchovy informován o identifikaci nadání a nadprůměrné inteligenci?

30.6.2004 Jitka Fořtíková | Další informace...

Autorka ve svém příspěvku upozorňuje pedagogy na skutečnost, že se studijní výkony mimořádně nadaných žáků mohou pohybovat v rovině průměru i podprůměru. Dále se věnuje nutnosti změny v přístupu pedagogů k těmto mimořádně nadaným žákům (zejména učitelů občanské výchovy a základů společenských věd). Právě učitelé OV mohou být nositeli změny v přístupu k mimořádně nadaným žákům.


Klíčové teorie nadání a jejich aplikace v práci s mimořádně nadanými žáky

30.6.2004 Jitka Fořtíková | Další informace...

V úvodu příspěvku se autorka věnuje definici nadaných žáků, způsoby jejich identifikace, charakterovými specifiky (v pozitivním i negativním ohledu). Dále se zabývá přístupem pedagogů k těmto žákům, jakým způsobem je možné obohatit výuku, podporovat kreativitu, propojit teorii s praxí. Autorka se též věnuje dlouhodobé tradici českého vzdělávacího systému, co se týče péče o dětské talenty v mimoškolních činnostech.