Problémy se školou

Přehled odborných článků na téma „Problémy se školou“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Hravě na inkluzi: workshopy o inovativních přístupech v předškolním vzdělávání

17.5.2018 | Další informace...

Projekt INEDU, podpořený programem Erasmus+, se zabývá inovativními přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v mateřských školách. Jedním ze záměru tohoto projektu je prostřednictvím čtyř workshopů učitelům a studentům oboru Učitelství pro mateřské školy (Pedf UK) zprostředkovat nové informace, které by jim mohly pomoci v jejich práci s dětmi a rodiči s odlišným kulturním původem. Naší snahou je jak hledání nových možností efektivní práce, tak i sdílení v praxi ověřených činností a metod. Během projektu se učitelé seznámili a také v mnoha případech si prakticky vyzkoušeli činnosti, které se dají využívat při jejich výuce.


Moje cesta za inkluzí do Severního Irska

19.2.2018 EDUcentrum, z.ú. | Další informace...

Pracuji jako učitelka v menší dvoutřídní vesnické školce nedaleko Kladna. V září 2016 do naší školky nastoupily dvě děti z ciziny s odlišným mateřským jazykem. To pro mě přineslo velkou výzvu, jak těmto dětem pomoci s adaptací do našeho prostředí. Přihlásila jsem se na školení: Logopedický asistent, hledala na internetu, půjčovala si odbornou literaturu v knihovně a mezitím jsem aplikovala v praxi získané informace. Poté jsem prostřednictvím jednoho z rodičů objevila možnost využít výměnný program pro učitele v Integrated Primary School Windmill v Dungannonu v Severním Irsku, kde se většina škol stále dělí na protestanské a katolické (v integrovaném vzdělávání jsou zastoupeny obě skupiny). Cesta se uskutečnila v rámci projektu inEDU (Inclusive education model for children with migration background in pre-primary education), který realizuje nezisková organizace EDUcentrum společně s partnery z dalších 9 evropských zemí v rámci programu ERASMUS+. Nemohla jsem tuto nabídku odmítnout. I když jsem se obávala, že moje angličtina není na takové úrovni, abych byla schopna vést plynulý rozhovor. Nakonec ve mně ale přece jen převážila zvědavost vidět inkluzi v praxi.


Nadaní, leč bez titulu

5.12.2014 Lucie Peláková | Další informace...

Studie zaměřená na vnímání příčin a dlouhodobých dopadů špatných školních výsledků u dospělých s nadprůměrně vysokým IQ, o níž jsme vás informovali v časopise Mensa v dubnu 2010 (článek Nadaní, leč bez titulu), je dokončena. Autorka výzkumu Anne Favier-Townsend, členka Mensy a nyní přednášející Hertfordshirské univerzity, obhájila v září tento projekt jako svoji disertační práci. Po dokončení úprav a zapracování připomínek chce finální verzi své studie nabídnout odborné i laické veřejnosti.


Moje dítě se nudí. Co s tím?

29.6.2013 Linda Dealová (přeložila Lenka Šnajdrová) | Další informace...

Nudu nemá rád nikdo a děti velmi rychle pochopí, že sebemenší zmínka o nudě upoutá pozornost rodičů i učitelů. Jak jste na tom Vy? Reagujete s přiměřeným zájmem, nebo lhostejně či defenzivně?


Nadání jako možný zdroj problémů

14.9.2012 Ranko Rajović (přeložila Jitka Nováková) | Další informace...

Asi 20 procent velmi nadaných dětí (IQ vyšší než 160) má emoční a sociální problémy, zatímco v celé populaci se tyto potíže projeví u méně než 10 %. Nadané děti se specifickým talentem s IQ od 125 do 145 mají méně problémů s adaptací na okolní prostředí.


Všechno umím, tak se nudím

31.8.2011 Lenka Molnárová | Další informace...

Máte doma dítě, které se ve škole nudí? Třeba ho jen nebaví samo učení a nejraději by si celý den hrálo hry na počítači. Nudí-li se ale proto, že je znalostně výrazně před zbytkem třídy, zbystřete. Na mensovním intranetu se rozběhla zajímavá diskuse...


Nadané děti se špatnými známkami ve škole

12.7.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Řada badatelů se zamýšlí nad tím, jakou roli hraje motivace v nadprůměrném výkonu. Je jeho nezbytnou součástí? Může existovat nadání bez motivace? Mnozí odborníci se domnívají, že motivace hraje klíčovou úlohu ve výkonu.


Ze života rodiny s nadanými dětmi – Jak jsme hledali školu pro naše syny

24.6.2008 Mgr. Dana Havlová, Ing. Martin Havel, MBA | Další informace...

O tom, jak může být složité najít správnou školu pro vlastní dítě.


» Archiv