Problémy se školou

Přehled odborných článků na téma „Problémy se školou“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Nadaní, leč bez titulu

5.12.2014 Lucie Peláková | Další informace...

Studie zaměřená na vnímání příčin a dlouhodobých dopadů špatných školních výsledků u dospělých s nadprůměrně vysokým IQ, o níž jsme vás informovali v časopise Mensa v dubnu 2010 (článek Nadaní, leč bez titulu), je dokončena. Autorka výzkumu Anne Favier-Townsend, členka Mensy a nyní přednášející Hertfordshirské univerzity, obhájila v září tento projekt jako svoji disertační práci. Po dokončení úprav a zapracování připomínek chce finální verzi své studie nabídnout odborné i laické veřejnosti.


Moje dítě se nudí. Co s tím?

29.6.2013 Linda Dealová (přeložila Lenka Šnajdrová) | Další informace...

Nudu nemá rád nikdo a děti velmi rychle pochopí, že sebemenší zmínka o nudě upoutá pozornost rodičů i učitelů. Jak jste na tom Vy? Reagujete s přiměřeným zájmem, nebo lhostejně či defenzivně?


Nadání jako možný zdroj problémů

14.9.2012 Ranko Rajović (přeložila Jitka Nováková) | Další informace...

Asi 20 procent velmi nadaných dětí (IQ vyšší než 160) má emoční a sociální problémy, zatímco v celé populaci se tyto potíže projeví u méně než 10 %. Nadané děti se specifickým talentem s IQ od 125 do 145 mají méně problémů s adaptací na okolní prostředí.


Všechno umím, tak se nudím

31.8.2011 Lenka Molnárová | Další informace...

Máte doma dítě, které se ve škole nudí? Třeba ho jen nebaví samo učení a nejraději by si celý den hrálo hry na počítači. Nudí-li se ale proto, že je znalostně výrazně před zbytkem třídy, zbystřete. Na mensovním intranetu se rozběhla zajímavá diskuse...


Nadané děti se špatnými známkami ve škole

12.7.2009 Šárka Portešová | Další informace...

Řada badatelů se zamýšlí nad tím, jakou roli hraje motivace v nadprůměrném výkonu. Je jeho nezbytnou součástí? Může existovat nadání bez motivace? Mnozí odborníci se domnívají, že motivace hraje klíčovou úlohu ve výkonu.


Ze života rodiny s nadanými dětmi – Jak jsme hledali školu pro naše syny

24.6.2008 Mgr. Dana Havlová, Ing. Martin Havel, MBA | Další informace...

O tom, jak může být složité najít správnou školu pro vlastní dítě.


» Archiv