Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Přehled odborných článků na téma „Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Nadané dítě a vrstevníci

6.6.2008 David Heider | Další informace...

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující vztahy nadaného dítěte a vrstevníků a také problematice tzv. dvojí výjimečnosti nadaných.


Rodina a nadané dítě

5.6.2008 David Heider | Další informace...

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující vliv rodinného prostředí a některých sociometrických dat.


Nadání a předškolní dítě

4.6.2008 David Heider | Další informace...

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující projevy a charakter nadání.


Výzkum nadaných dětí v předškolním věku (metodika, shrnutí zjištění a závěry)

3.6.2008 David Heider | Další informace...

Včasná diagnostika mimořádně nadaných dětí a žáků byla předmětem výzkumného šetření, s jehož některými výsledky seznamuje série článků. Úvodní text obsahuje kromě charakteristiky, popisu vzorku a metodiky především shrnutí zjištění a závěry.