Využití multimédií v předškolním vzdělávání

Marie Čermáková

Jako učitelka MŠ pracuji již dlouhou řadu let a tak mohu mnohé posoudit s odstupem času. Nikdy nebylo tak snadné „prezentovat“ svoji práci a nahlédnout na aktivity s dětmi zpětně s uvědoměním si pozitiv a negativ výchovně vzdělávací práce. Stačí mít vždy po ruce fotoaparát s funkcí videozáznamu, jenž je dnes již samozřejmostí.


Odborně bychom mohli tuto činnost nazvat využití multimédií ve vzdělávání, v čemž vidím nekonečné množství možností směrem jak k sobě samotné, ostatním pedagogům, dětem či rodičovské veřejnosti. Odpolední setkávání s rodiči, jenž pořádáme pravidelně, často zahajujeme promítáním videosekvencí či fotografií z dopolední práce s dětmi. Psát dál by bylo zbytečné; lépe bude nahlédnout do toho, co lze pak následně využít způsobem, jenž může pozitivně obohatit naši pedagogickou práci.

Obkládání lidského těla

Aktivita byla prováděna s dětmi 3–5letými v prvním čtvrtletí školního roku, kdy jsme se spolu seznamovali a učili se spolupracovat. Vybrali jsme mezi dětmi jednoho chlapce a jedno děvče. Společně jsem pak z kamínků vytvořili obrys jejich postav, na kterých jsme následně pojmenovávali části lidského těla a ke kterému jsme pak ze zbývajících kamínků „dostavěli obrázek“, volně dle aktuální dohody. V našem případě šlo o slunce a cestu pod oběma postavami.

Bramborová tiskátka – podzimní svetřík

Tato aktivita byla prováděna s dětmi 5–6letými. Ačkoliv se to mnohým může zdát vzdálené, šlo o procvičení předmatematických představ. Děti měly za úkol tiskat bramborová tiskátka v řadách do vzorů, jenž samy vymyslí, tedy vytvářet logické řady. Zároveň se učily hmatem vnímat tělesa a následně jejich obtiskem geometrické tvary.

Grafomotorika – pěna na holení

Aktivita byla prováděna s dětmi 3–4letými a jejím cílem bylo nejen posílení hmatu netradiční formou, ale také grafomotorické uvolnění ve spojení s výtvarným vyjádřením. Pěna na holení byla nanesena na igelitové ubrusy připevněné na stolech. Děti pak do ní volně prsty kreslí. Pokud chtějí vytvořit nový obrázek, pouze rukou vyhladí plochu, tím, že pěnu rovnoměrně rozhrnou a mohou začít znovu. V blízkosti, kde děti pracují, musí být volně k dispozici umyvadlo, či nádoba s vodou a hadry na osušení rukou, které si děti v průběhu činnosti volně oplachují. Výhodou je, že se děti nezašpiní a igelitové ubrusy pak jednoduše opláchneme ve sprchovém koutu.

Dětská jóga

Již od nejútlejšího věku, jako je tomu na videonahrávce (děti ve věku 3–5 let), zařazuji s dětmi pravidelná jógová cvičení za doprovodu dětské relaxační hudby. Jde o cvičení dle metodického souboru „Dětská jóga“ a každý cvik je přirovnán k nějakému zvířátku. Začínáme s několika málo cviky a po jejich zvládnutí přidáváme postupně další. Děti se učí pravidelně dýchat a posiluji uvědomění s i správného držení těla při jednotlivých cvicích. Děti cvičí na podložkách, což napomáhá většinou pomáhá správnému provedení cviků tím, že je jasně vymezen prostor, na kterém cvičí. Na konci každé lekce zařazujeme relaxační chvilku, vědomé uvolnění těla.

To je moje rodina – kresba lihovou fixou, kolorovaná vodovou barvou

V návaznosti na rozhovory na téma „naše rodina“ následovala výtvarná aktivita: nakresli svou rodinu. Jelikož aktivita byla prováděna s dětmi 5–6letými, učili jsem se také vnímat psanou podobu jazyka a pokoušeli se napodobit předepsané názvy jednotlivých členů rodiny. Děti si je vybíraly dle potřeby předepsané na kartičkách, za pomoci učitelky a dle počáteční a koncové hlásky. Jako hudební podbarvení k této aktivitě jsem použili relaxační hudbu Raimonda Lappa, kde do melodie autor přidává hlásky batolat, což děti velice baví poslouchat; sami si většinou tyto nahrávky k činnostem vyžádají a hlásky pak ve skladbách sluchem hledají.

Další videa z činnosti MŠ Holýšov

  • Příklady dalších aktivit (většinou doplněné videosekvencemi) najdete v archívu Kalendáře MŠ Holýšov.

Další odkazy

25.10.2012


Zpět