NTC systém učení – přirozené a stimulující učení využitelné v běžném životě, propojení motoriky se stimulací neuronové sítě a založené na spolupráci obou mozkových hemisfér

Marie Čermáková

Co se týče NTC systému učení, nelze jej chápat jako pouhé podněcování rozumových schopností zaměřené pouze na značky aut a vlajky, jak by si mnozí mohli špatně vysvětlit. Jde o ucelený systém, který respektuje vývojová stadia v předškolním období, stejně tak jako chápe nezastupitelnost včasné stimulace nejednotlivých center mozku a jejich nutnou propojenost.


Jedním se znaků je také to, že se pracuje s běžnými činnostmi a staví na vlastní vnitřní motivaci dítěte. Nezastupitelnou složkou je spolupráce s rodiči. S dítětem se musí pracovat pravidelně i doma, aby byl vytvořen kvalitní základ, pouze MŠ nestačí. Rodiče jsou informováni o všem, co je sledováno a činnosti mají provádět s dítětem také doma.

Podmínkou je, aby činnosti byly prováděny vědomě s tím, že je „opravdu zapojeno“ odpovídající mozkové centrum. Děti jsou stimulovány v každodenních situacích. Pedagog sám má mít myšlenkovou linii „zasunutou“ v podvědomí, ne napsanou v přípravách. Pak využívá běžného života, přirozené chuti předškoláků učit se a různých situací k tomu, aby zasadil jednotlivé díly mozaiky do obrazu, jenž odpovídá cílům NTC.

Cvičení rovnováhy vede ke stimulaci rovnovážných center v mozku. Najít rovnováhu v životě v jakémkoliv směru je důležité pro každého, stejně tak jako dokázat vyrovnat rovnovážně spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry, tedy propojení rozumu, praktické stránky věcí, kreativity, či paměti.

Skákací panáci nejen propojují motoriku a myšlení, ale také vedou k eliminaci problémů souvisejících s dyslexií, tak jako mnohé z činností souvisejících s hrubou motorikou v tomto systému učení.

To, co uvádím jsou pouze střípky vytržené z kontextu, na něž pak navazuje další stimulační učení. Uvádím jen z toho důvodu, aby bylo NTC vnímáno jako celek, který bere dítě komplexně a s ohledem na vývojové zákonitosti s plným vědomím toho, že pokud má být plně rozvinut potenciál dítěte, je nutné stimulovat všechny oblasti a to v době, kdy se dítě vyvíjí a utváří se základ. Nevýhodou je, že to, co v předškolním období podporujeme, nemusí být „viditelné“ ihned, ale dítě to využije až v dalších životních etapách. V předškolním období se vytváří základy pro učení v následujících letech, což je důvodem včasné, kvalitní, rozumné a citlivé stimulace.

NTC Learning: Úvodní schůzka s rodiči, vysvětlení principu metody

Vše, co se v MŠ děje, je dále předáváno rodičům. Na úvodní schůzce byli rodiče prostřednictvím prezentace seznámeni s hlavními principy metody a také s tím, že v tomto směru je role rodiny nezastupitelná a že je důležité pracovat s dítětem pravidelně také doma. Rodiče si některé prvky vyzkoušeli sami, na vlastní kůži.

NTC Learning: Otáčení kolem vlastní osy

Provádíme pravidelně každé ráno. Směr, kterým se budeme otáčet, nám napovídá beruška na kresbě ruky, kterou každé ráno přemísťujeme na opačnou stranu. Procvičujeme odpočítávání a pravo-levou orientaci nejen vzhledem k vlastnímu tělu, ale také k okolnímu prostoru. Tento každodenní rituál nás uvádí do nového dne v MŠ.

NTC Learning: Hra s míčem, trénink driblování

Každé dítě má v MŠ míč, který pravidelně využíváme pro chvilkové vstupy. Míče jsou v různých velikostech: od velkých přes střední až k nejmenším, čímž se zvyšuje náročnost. V pěkném počasí využíváme pobytů venku a míče „prostě“ nosíme s sebou; děti tak přirozeně procvičují dovednosti nabyté v MŠ.

NTC Learning: Skákací panáci

I v tomto případě, stejně jako u hry s míči, využíváme prostor MŠ, v příznivém počasí také vycházek. Skákání panáka je jednoduché a přirozené a představuje návrat k tomu, co dříve děti dělaly samy, bez stimulace dospělého.

NTC Learning: Rovnovážná cvičení

Také poslední fotografie ukazují, jak lze prvky NTC systému učení přirozeně procvičovat v každodenním režimu v MŠ. Chce to jen rozhlížet se kolem sebe a nebát se dělat věci jinak, hravěji, přenést některé prvky „učení“ z MŠ do běžného života. V počátcích bude nutné děti vést, postupem času se však role obrátí a děti povedou v mnohém vás...

Chůze po čáře
Chůze po čáře
Chůze po čáře
Chůze po čáře
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po kládě
Chůze po obrubníku
Chůze po obrubníku
Chůze po obrubníku
Chůze po obrubníku
Chůze po obrubníku
Chůze po obrubníku
     

Související články

Související odkazy

25.10.2012

Klíčová slova: NTC systém učení, NTC Learning, Mensa pro školky


Zpět