Hradecko se zabývá nadáním svých předškoláků

Radnice (informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové)

Nadání předškolních dětí v hradeckém regionu bude předmětem výzkumu. V průběhu ledna budou rodiče předškoláků požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, jehož účelem je popsat strukturu nadání předškolních dětí v našem kraji a případně nominovat děti mimořádně nadané.


Průzkum iniciuje v návaznosti na výzkumné aktivity v oblasti nadání Jana Marie Havigerová z Pedagogické fakulty UHK a je uskutečňován ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Hradec Králové a všemi městem zřizovanými mateřskými školami. Dotazník a některé další metody z oblasti výzkumu nadání budou k dispozici také v online verzi na adrese http://r2a.uhk.cz.

Související odkazy

9.1.2013


Zpět