Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

Andrea Vřešťálová

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


Rodiče se většinou obávají, že učení cizího jazyka je pro tak malé děti moc náročné. Tento názor ale panuje pouze proto, že s touto formou učení, která v poslední době začíná být hodně populární, nemají vůbec žádné zkušenosti. Domnívají se, že učitelé děti učí od rána do večera slovíčka nazpaměť a děti pak chodí ze školky otrávené. To je ale velký omyl. Ve skutečně kvalitních anglických školkách, kde se dětem věnují rodilí mluvčí a lektoři s perfektní znalostí angličtiny, kteří jsou ještě navíc proškoleni pro práci s takto malými dětmi, probíhá výuka angličtiny naprosto nenásilnou formou. Nedá se tomu tedy vlastně ani říkat učení.

„Děti zpočátku pouze poslouchají a pozorují. Přesně tak, jako to dělají, když se učí svou mateřskou řeč,“ vysvětluje ředitelka soukromé mateřské školky FlowerGarten Andrea Vřešťálová, jejíž zbraslavská školka je známá skutečně kvalitními rodilými mluvčími i českými lektory s perfektní angličtinou. Postupem času se děti dle ředitelky školky začnou „opičit“ a opakují to, co od svých učitelů zaslechly. Samozřejmě to zpočátku možná zní legračně, ale postupem času děti začnou říkat správně slabiky a celá slova, následně jsou schopné říci samy jednoduché věty. Kombinují český i anglický jazyk a to nejen ve školce. Rodiče se často podivují, že i doma dítě používá anglické výrazy. A to je známka toho, že hravá nenásilná forma výuky a opakování je skutečně účinná.

Malé děti mají také tu výhodu, že nepociťují zábrany. V novém kolektivu se chvilku stydí, ale rychle se osmělí. Ještě nepřemýšlí nad tím, že něco řeknou špatně a ostatní se jim budou smát, necítí pocit trapnosti jako starší děti nebo dospělí, kteří chodí na kurzy cizího jazyka. Netrápí je ani obavy, že jim pan učitel dá špatnou známku, když se spletou, to všechno je teprve čeká při školní docházce. A právě malí žáci, kteří se věnovali angličtině už ve školce, mají mnohem větší šanci na snadné zdokonalování jazyka ve škole. V předškolním věku navíc mnohem snadněji získají cit pro přízvuk, rytmus, intonaci a melodii jazyka.

Kromě hraní a rozmanitosti témat je důležité také opakovaní. Bez neustálého opakování slovíček pomocí písniček, básniček nebo povídání mezi dětmi a lektory by pochycené znalosti z hlaviček rychle zmizely.

Pro vytvoření dobrého základu cizího jazyka u takto malých dětí by měla mít každá anglická školka jasný plán s přesně rozvrženými tématy. Jedině tak se dá dosáhnout maximálního vstřebání nových znalostí. „Náš školní rok má přesně rozvržené tematicky zaměřené měsíce a i každý týden v měsíci má své konkrétní téma. Děti tak mají šanci týden i dva vnímat slovíčka a věty, které se používají v dané tématice. Děti si samozřejmě o tématech jako je svět, zaměstnání, koníčky, roční období atd. jen nepovídají. Lektoři mají připravený program, díky kterému je učení hlavně hraní. Podle témat si zdobí školku, hrají hry, vyrábějí různé ozdobičky a dárky, malují, zpívají, říkají si básničky,“ popisuje ředitelka školky Andrea Vřešťálová a dodává, že sama na své malé dceři pozoruje, že výuka angličtiny touto formou už ve školce má svůj význam.

Související odkazy

6.4.2015

Klíčová slova: školka, angličtina, výuka


Zpět