Zájmová činnost mateřských škol

Andrea Vřešťálová

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Každá školka, ať už státní nebo soukromá, by měla svým dětem poskytovat obsáhlý sobor činností. Jedná se například o návštěvy dětských divadelních představení, výstav s tématikou, která děti osloví, výlety do ZOO či planetárií a další podobné činnosti. Do společných zájmových aktivit, kde si děti užijí mnoho legrace a lépe se naučí trávit čas v kolektivu, patří i obyčejné opékání buřtů na zahradě školky, procházka po lese a sbírání hub, převlečení se na masopust do masek a zapojení se do průvodů, účasti v soutěžích školek atd.

Pokud má lektor k dětem správný přístup, může udělat příjemnou činnost i z takové aktivity, kterou sám bere často jako nemilou povinnost. Jde například o zahradničení či vaření. Děti se společně domluví, kam zasadí květiny a společně si zkrášlí zahradu. Při této činnosti se učí i jisté povinnosti, protože se musí o kytičky starat. Velmi rychle zjistí, že pokud květinu nebudou pravidelně zalévat, uschne.

Školka FlowerGarten se snaží kromě pravidelných výletů na zajímavá místa rozvíjet dětský svět i nabídkou celé řady kroužků od keramiky, přes vaření a sportovní kroužky, kterých se účastní jednotlivé třídy školky podle věku dětí. Do mnoha poskytovaných kroužků se navíc mohou zapojit i samotní rodiče, kteří tak utužují vztah se svými dětmi. Čas od času je skvělé uspořádat větší akci, jako třeba spaní ve školce nebo výlet na nějakou příjemnou chatu, kde si děti, rodiče a i učitelé užijí společnou zábavu a vytvoří si navzájem silnější pouto. Děti pak nechodí do obyčejné školky, ale chodí ke svým blízkým přátelům, s kterými prožívají překrásná dobrodružství a vytváří si úžasné vzpomínky do dospělosti.

Jedním z hlavních problémů kroužků a zájmových činností jsou rodiče. Ti jsou bohužel k výběru kroužků dětí často laxní a podobné kroužky berou spíše jako další možnost hlídání. Vyberou tak svým dětem často naprosto nevhodný kroužek, který dítě spíše otráví, protože ho tato činnost nebaví nebo ji vůbec neovládá. I když je dítě malé, samo dobře ví, zda raději tancuje, kreslí nebo zpívá a rodiče by měli věnovat své ratolesti tu možnost, aby si samo vybralo, co jej baví a nechodilo do kroužku jen z povinnosti.

Vybrat zájmový kroužek nemusí být vždy tak jednoduché. Ne u každého dítěte se musí talent či nadání pro nějakou činnost projevit hned po vyslovení prvních slůvek. Pokud má rodič potíže s výběrem kroužku, není si jistý, zda jeho dítě má pro danou věc nadání, může se obrátit na samotné učitele, kteří s dítětem tráví poměrně velkou část všedních dnů. Učitel při běžných aktivitách snadno pozná, zda se dítěti bude lépe dařit na sportovním kroužku, protože je motoricky velmi šikovné, nebo zda je pro něj vhodnější keramika či kreslení, protože na svůj věk je velmi zručné. Kroužky vedené přímo ve školce mají navíc tu velkou výhodu, že má rodič jistotu, kdo se o jeho dítě během zájmové činnosti stará. Dítě má navíc kolem sebe blízké lidi, proto začlenění do kroužku nebývá těžké.

Související odkazy

8.4.2015


Zpět