Všechno umím, tak se nudím

Lenka Molnárová

Máte doma dítě, které se ve škole nudí? Třeba ho jen nebaví samo učení a nejraději by si celý den hrálo hry na počítači. Nudí-li se ale proto, že je znalostně výrazně před zbytkem třídy, zbystřete. Na mensovním intranetu se rozběhla zajímavá diskuse...


„Jaká základní škola je vhodná pro mého syna?“ tak se ptá na diskusním fóru paní Martina. Její dítě je ve třídě nejlepší, zároveň se v některých předmětech nudí, protože probírané učivo již dávno zná. Paní Martina se rozhodla situaci řešit. Vyplnila synovi přihlášku na testování IQ. Výsledkem testů bylo přijetí dítěte do Mensy ČR.

Když se rodič dozví, že má nadané dítě, chce udělat vše pro to, aby se mohlo co nejlépe rozvíjet. Jenže na základní škole, kterou chlapec navštěvuje, s ním příliš nepracují a nedávají mu moc práce navíc. Mensa rodiče nasměrovala na nejbližší základní školu, ve které funguje Centrum nadání, které se zaměřuje na práci s nadanými dětmi. Stojí ale za to dojíždět s dítětem daleko do nové školy? A neovlivní ho negativně ztráta všech kamarádů, které dosud mělo?

Zajímavou odpověď napsala pedagožka Magdalena Čavojská. Podle ní měla být rodičům ze strany jejich základní školy nabídnuta takzvaná integrace v běžné škole. „Jedná se o to, že žák je vzděláván v běžné základní škole, ale podle pravidel pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, respektive jako kdyby do školy pro nadané docházel,“ uvedla na diskusním fóru paní Čavojská.

Škola, která přijme žáka, který má v posudku z pedagogicko-psychologické poradny doporučený individuální vzdělávací plán, je povinna zajistit mu optimální způsob výuky. To znamená, že dítě například může být přeřazeno do vyššího ročníku.

„Je tady také možnost akcelerace. Ta umožňuje vzdělávání v určitých předmětech ve vyšších ročnících, a to až o několik tříd. Výhodou akcelerace je, že žák dostává dostatečné množství podnětů, které je připraven a ochoten řešit, a na přestávky, výchovy nebo i jiné předměty se zase vrací mezi své vrstevníky, kde si může hrát. Tím jsou uspokojeny jak vzdělávací, tak sociální potřeby žáka,“ dodala Magdalena Čavojská.

Jestli máte pocit, že vašemu školou znuděnému dítěti by mohlo některé z těchto řešení pomoci, vždy se obraťte na vedení školy, nikoliv na třídního učitele. Škola by vám měla vyjít maximálně vstříc.

Z diskuse na intranetu Mensy sestavila Lenka Molnárová.

Související odkazy

31.8.2011


Zpět