Vývoj mozku dítěte a jeho správná stimulace

Zuzana Ludvíková

Tento článek jsem se rozhodla napsat pro všechny rodiče, kteří chtějí rozvíjet své děti. Chci je povzbudit v aktivní stimulaci dětí a vysvětlit jim, jak je jejich podpora velmi důležitá již od raného věku dítěte.


Na úvod pár faktů

Základní stavební jednotkou lidského mozku je neuron. Při narození mozek novorozeného dítěte obsahuje na 100 miliard neuronů. Tento počet je dán genetickou informací a dál se nemění. Abyste si dovedli toto číslo lépe představit, můžeme ho přirovnat zhruba k počtu hvězd v Mléčné dráze.

Mozek nenarozeného dítěte obsahuje dvakrát větší počet neuronů, než kolik jich budeme kdykoliv během života schopni využít.

Neuron se skládá z těla a z výběžků. Delší výběžek se nazývá axon a slouží většinou jako „output“, tedy zpracované informace z těla neuronů odvádí. Krátký výběžek nazývaný dentrit – „input“ – slouží především k příjímání informací z okolních neuronů.

Přenos informací a vzájemná komunikace dvou neuronů se odehrává v oblasti nazývané synaptická štěrbina. Tomuto spojení dvou neuronů říkáme synapse.

schematické znázornění neuronu a synapse (zdroj: wikipedia.org)

Když dítě roste, počet nervových buněk zůstává relativně stabilní (jejich počet již dále neroste). Nervová buňka nemá schopnost množení jako ostatní buňky lidského těla. Nervová buňka ale sílí, roste a hlavně zvětšuje počet svých dentritů a tím i počet synapsí. Vše závisí na dostatečné stimulaci zevním prostředím.

Jak vznikají synapse?

Synapse vznikají vzájemným propojováním jednotlivých nervových buněk.

Při narození je počet synapsí minimální. Můžeme si síť nervových buněk představit jako nespojené elektrické dráty ležící vedle sebe. Až vzájemným propojováním, tedy tvořením synapsí, začínají tyto „elektrické dráty“ pracovat.

Formování a posilování těchto spojení (synapsí) hraje klíčovou roli ve vývoji mozku. Každý jednotlivý neuron je schopen vytvořit až 15 000 synapsí. Jejich tvorbou dochází k propojování jednotlivých neuronů a mluvíme o jakémsi „zasíťování“ mozku (dojde k vytvoření nervové sítě vzájemným propojením neuronů přes synapse).

Musíme si však také uvědomit, že pokud synapse nejsou opakovaně používané, dochází k jejich zániku.

Zjednodušeně bychom tedy mohli říci, že čím více synapsí se nám podaří vytvořit, tím si vytvoříme větší mozkovou kapacitu (větší síť) pro příjímání dalších informací.

Kdy je během života jedince nejlepší období pro tvorbu synapsí?

Je to období nazývané „window of oportunity“. Je to kritické období dětského života, kdy je tvorba synapsí v závislosti na zevní stimulaci nejsnadnější a nejrychlejší. V tomto období také výrazně převažuje tvorba nových synapsí nad jejich zánikem. Toto období je definováno jako prvních 10 let života dítěte s největším potenciálem okolo prvních 3 let věku dítěte.

Jak správně stimulovat mozek dítěte?

Synapse se tvoří na základě příjímání informací z okolního světa (na základě stimulací podněty z vnějšího prostředí). Čím více podnětů nás stimuluje, tím více synapsí jsme schopni vytvářet.

Nejprve si musíme uvědomit, že působení okolního prostředí vnímáme pomocí našich pěti základních smyslů (zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí).

Mozek dítěte můžeme velmi jednoduše stimulovat již od raných okamžiků života dítěte, a to tím, že u něj budeme podporovat vnímání okolního světa pomocí všech smyslů.

Proto, rodiče, nezapomeňte – nemůžeme příliš ovlivnit to, kolik neuronů si mozek při narození do života přinese (to je dáno genetickou informací), ale můžeme výrazně ovlivnit to, co se s ním bude dít po narození dítěte.

Sama jsem maminkou nyní už tříleté dcerky, a protože jsem nenašla tady v České republice žádný program, který by se aktivně podílel na rozvoji dětí po stránce mozkové stimulace už v jejich raném věku, založila jsem spolu s kamarádkou projekt Ostrov objevů.

Ostrov objevů je program určený pro děti ve věku 1–3 let, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl právě stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Více informací i krátkou videoukázku si můžete prohlédnout na www.ostrovobjevu.cz.

Dalším projektem, který se zabývá podporou tvory synapsí, tentokrát u starších dětí, je metoda NTC podporovaná Mensou.

Seznam literatury

  • Julee J. Newberger: New Brain Development Research
  • R. Shore: What Have We Learned?
  • R. Shore: Rethinking the Brain
  • J. Madeleine Nash: Fertile Minds

Související odkazy

29.1.2011


Zpět