Péče o nadané žáky na ZŠ Školní v České Lípě

Jiří Vosála

Zatímco na péči o žáky se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme si již v našich školách zvykli, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žádi často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné. Domníváme se, že prací s takovýmito dětmi budeme v budoucnu schopni udržet krok s okolním světem a jedině tak se naše budoucí generace stane konkurenceschopnou.


V základní škole na sídlišti Sever v České Lípě byl proto 17. října otevřen Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - HEURÉKA spolu s hernou deskových her. Obě tyto aktivity by měly napomáhat objevování a pěstování talentů mezi našimi žáky. Klub by měl být otevřený nejen pro žáky naší školy, ale mohou jej navštěvovat i jiné děti. Naším cílem tedy je vyhledávat nadání jednotlivých dětí a záměrným působením toto nadání maximáně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti. Proto jsme v loňském školním roce otestovali všechny děti v 8 oblastech inteligence. Jako součást slavnostního otevření si žáci mohli změřit své IQ, a to přímo pod patronátem předsedy Dětské Mensy České republiky, pana Václava Fořtíka. Náš Severáčkův klub nadaných dětí byl otevřen i díky poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Program č. 10 - Podpora projektů v resortu školství.

Pracovat s nadaným dítětem není zbytečné, nadstandardní ani elitářské. Ve skutečnosti je to nutnost. Pokud nadané dítě nemá během prvních ročníků základní školy možnost rozvíjet své schopnosti v rámci stávajících osnov, pokud nemá příležitost, aby o něco usilovalo, snažilo se, překonávalo nejednu překážku (jinou než v psaní nebo tělocviku), a zažilo pocit uspokojení, radosti, že se mu něco, s vyvinutím patřičného úsilí, skutečně povedlo, může se jednoduše stát, že se naučí spojovat pojem chytrý s pojmem jednoduché, snadné, ale nudné.

Naší prioritou je vyhledávat a rozvíjet nejen rozumové a praktické nadání (matematické, lingvistické, přírodovědné a technické ...),  ale také umělecké, tvořivé nadání (taneční, hudební, výtvarné, dramatické ...) a samozřejmě také pohybové, sportovní nadání (všeobecná pohybová příprava a plavání).

Toto nadání chceme rozvíjet nejen v rámci výuky, ale i volnočasovými aktivitami. Proto vznikl Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - HEURÉKA. Tento klub bude mít čtyři sekce:

  1. Matematicko-přírodovědnou (logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty ...)
  2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova)
  3. Sportovní (plavání)
  4. Herní klub deskových her

Otevřením klubu naše práce samozřejmě nekončí. Vybrali jsme náročnou a dlouhou cestu, ale všichni uděláme vše pro to, abychom úspěšně dorazili do jejího cíle.

Mgr. Jiří Vosála
zástupce ředitele ZŠ Česká Lípa

Související odkazy

18.10.2011


Zpět