Zakládáme Kluby nadaných dětí

Tomáš Blumenstein, Dana Havlová, Hana Kalusová

Na podzim minulého roku jsme začali rozšiřovat myšlenku klubů nadaných dětí i v dalších městech.


Myšlenku klubů nadaných dětí, která se výborně osvědčila na Základní škole Křídlovická v Brně, jsme začali rozšiřovat i na další města.

Klub nadaných dětí má zázemí v konkrétní škole, ale je určen nadaným dětem z celého města. Klub je vlastně takový odpolední kroužek pro děti, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže, přednášky, exkurze, bojovky v přírodě a další aktivity, které děti rozvíjí a poskytují jim něco navíc, na co v běžném vyučování není čas.

Minulý rok jsme tedy začali vyhledávat zájemce o zakládání klubů nadaných dětí – školy s nabídkou umožnit dětem absolvovat mensovní vstupní test IQ a města jsme oslovili s prosbou o finanční prostředky na zřízení a provoz klubů.

Jsme velmi rádi, že jak školy a jejich žáci, tak města pozitivně reagovali na nabídku založení klubu a díky tomu bylo již několik klubů založeno a další se chystají od příštího školního roku.

Díky většímu počtu existujících klubů tak můžeme realizovat i další cíl našeho snažení – vytvoření portálu na podporu veškerých aktivit směřujících z Mensy k nadaným dětem, tj. projekt Školy spolupracující s Mensou, konference Mensa pro školy, kluby nadaných dětí, NTC Mensa pro školky a herní kluby. Tento portál bude sloužit především k výměně zkušeností, nápadů, aktivit, kontaktů, bude zde k dispozici kalendář akcí, seminářů, apod. k tematice nadaných dětí. Díky podpoře Rady Mensy se portál již připravuje a bude spuštěn během dubna.

Rádi bychom vytvořili síť klubů, škol a lidí zajímajících se o problematiku nadaných dětí, proto vyzýváme všechny, kdo mají o tuto oblast zájem, aby se nám ozvali.

klub nadaných dětí - ilustrační foto

Související odkazy

23.4.2010


Zpět